Lao động
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng “nới” điều kiện để nhiều người được hưởng gói 62.000 tỷ đồng
08:39 AM 25/06/2020
(LĐXHH)- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covd-19 để có nhiều người lao động (NLĐ) được tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.
Theo Bộ Lao động – TBXH, việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và NLĐ vượt qua những tác động của đại dịch Covid-19, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, NLĐ cả nước, góp phần ổn định xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội trong thời gian tới…
Thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020, trong đó có giao: "Bộ Lao động – TBXH chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét về việc sửa đổi Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 theo hướng xây dựng tiêu chí phù hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được tiếp cận tín dụng cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động”. Tại Tờ trình số 56/TTr-LĐTBXH, ngày 23/6/2020, Bộ Lao động - TBXH gửi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tại quận Hà Đông (Hà Nội)
Đề xuất có ghi cụ thể việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, như sau: “Doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc so với cùng kỳ năm 2019”.
Cũng trong Tờ trình, Bộ Lao động - TBXH đã nêu rõ thực trạng tình hình triển khai việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Trên cơ sở Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, các Bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành đồng bộ 6/6 văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Các địa phương đã chủ động vào cuộc rất tích cực, tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết, 63/63 địa phương đã ban hành Kế hoạch hoặc hướng dẫn để triển khai đồng bộ tới các cấp, các ngành và triển khai chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp tới người dân.
Theo đó, tính đến ngày 10/6/2020, các địa phương đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là 17,5 ngàn tỷ đồng. Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã thực hiện giải ngân 10.500,698 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 10.168.626 người và 2.613 hộ kinh doanh, gồm: đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ 10.122.075 người với kinh phí là 10.447,540 tỷ đồng; đối tượng là NLĐ đã được hỗ trợ 46.551 người với kinh phí là 50,546 tỷ đồng…
Về cơ bản chính sách hỗ trợ đã đảm bảo đúng đối tượng
Đến thời điểm hiện nay (tháng 6/2020), về cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, xã hội phục hồi nhanh và mạnh, các doanh nghiệp đã khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, NLĐ đã được bố trí làm việc trở lại (như hàng không, may mặc...). Các chính sách hỗ trợ NLĐ, hộ kinh doanh, các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng (chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội, chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc...). Về cơ bản chính sách hỗ trợ đã đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu đề ra, đối tượng thuộc diện chính sách nào thì đã được tiếp cận, thụ hưởng đúng chính sách đó, không có thắc mắc, kiến nghị liên quan tới điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng.
Tuy nhiên, so với dự kiến ban đầu số lượng đối tượng thụ hưởng của chính sách hỗ trợ NLĐ còn ít bởi các nguyên nhân. Cụ thể là, thời điểm các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, chưa được kiểm soát tại Việt Nam nên dự báo số đối tượng bị ảnh hưởng tương đối nhiều.
Việt Nam đã sớm kiểm soát được dịch bệnh vào cuối tháng 5/2020, tạo điều kiện cho việc mở cửa lại nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp quay trở lại phát triển sản xuất, kinh doanh. Do vậy, số lượng lao động mất việc làm, ngưng việc tiếp cận gói hỗ trợ này còn khá ít. Hơn nữa, trong thực tế, các doanh nghiệp còn vốn duy trì, nên vẫn bố trí đảo ca, giãn ca, làm việc bán thời gian nhằm giữ chân NLĐ. Đồng thời doanh nghiệp vẫn bố trí kinh phí và thỏa thuận trả lương giãn việc, ngừng việc cho NLĐ.
Việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và NLĐ vượt qua những tác động của đại dịch Covid-19
Bên cạnh đó, quy định khi lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải chứng minh tài chính, nhiều doanh nghiệp đã e ngại, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, không chủ động trong việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho NLĐ.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, tới thời điểm này, chưa có hồ sơ doanh nghiệp đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động được thực hiện tại hệ thống ngân hàng chính sách.
Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid- 19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trong nước cũng đã sử dụng hết nguồn lực dự trữ, đồng thời trên cơ sở tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Bộ Lao động - TBXH đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung điều kiện doanh nghiệp được vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ. Đề xuất được xây dựng theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được tiếp cận tín dụng cho vay để trả lương ngừng việc cho NLĐ.

Chí Tâm