Lao động
Bến Tre chi hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 68 đạt 87,41%
10:36 AM 12/10/2021
(LĐXH)- Theo báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bến Tre, tính đến ngày 11/10, toàn tỉnh đã rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho 208.636 đối tượng và 11.750 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, với kinh phí dự kiến trên 295,205 tỷ đồng. Trong đó, đã chi cho 159.395 người lao động, đạt tỷ lệ 87,41% so với số đối tượng được phê duyệt...
Cụ thể, về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nhóm 1), tỉnh Bến Tre đã thực hiện xong việc rà soát và thông báo cho 1.389 đơn vị sử dụng lao động về việc giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tương ứng với 62.800 lao động; tổng số tiền tạm tính giảm trong 12 tháng (từ 01/7/2021 đến 30/6/2022) khoảng 20,1 tỷ triệu đồng để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (nhóm 2) cho 04 đơn vị, với 1.234 lao động, số tiền tạm dừng đóng 1,207 tỷ đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (nhóm 4), tỉnh đã rà soát lập danh sách 8.702 lao động, số tiền dự kiến 31,906 tỷ đồng; trong đó, trình UBND cấp huyện phê duyệt 3.490 lao động, số tiền hơn 12,903 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã chi hỗ trợ cho 2.391 lao động, số tiền gần 8,852 tỷ đồng.
Bến Tre chi trả tiền hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn do Covid-19
Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc (nhóm 5), số rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ 93 lao động, số tiền đề ghị hỗ trợ 93 triệu đồng (01 triệu đồng/người); số lao động giảm so với số rà soát ban đầu là do đã chuyển một số lao động sang hưởng chính sách hỗ trợ tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương. Số được duyệt và đã thực hiện chi hỗ trợ 63 lao động, số tiền hỗ trợ 63 triệu đồng.
Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (nhóm 6), số rà soát lập danh sách 20 lao động, số tiền 74,2 triệu đồng; số được phê duyệt 17 lao động, số tiền dự kiến 63,07 triệu đồng. Đã chi hỗ trợ cho 11 lao động, số tiền 40,81 triệu đồng.
Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em (nhóm 7), số rà soát 1.393 người, số tiền 1,395 tỷ đồng (có 02 người được hưởng thêm chính sách bổ sung); trong đó, số được duyệt 854 người, số tiền 856 triệu đồng (có 02 người được hưởng thêm chính sách bổ sung); số đã chi 517 người, số tiền 519 triệu đồng (chi bổ sung cho nhóm lao động được hỗ trợ chính sách ngừng việc và tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương).
Về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị Covid-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trẻ em (nhóm 8), tỉnh đã rà soát lập danh sách đề nghị hỗ trợ 8.890 đối tượng, số tiền dự kiến hỗ trợ trên 18,462 tỷ đồng; trong đó, F0 là 1.847 người, số tiền đề nghị hỗ trợ hơn 6,616 tỷ đồng; F1 là 7.043 người, số tiền trên 11,845 tỷ đồng. Số được duyệt 678 trường hợp, số tiền 991,11 triệu đồng (F0 là 40 trường hợp, số tiền 137,6 triệu đồng; F1 là 638 trường hợp, số tiền 853,51 triệu đồng). Đến nay, đã chi 499 trường hợp, số tiền 624,63 triệu đồng (F0 là 40 trường hợp, số tiền là 8,52 triệu đồng; F1 là 459 trường hợp, số tiền 616,11 triệu đồng).
Đối với chính sách hỗ trợ cho diễn viên, đạo diễn nghệ thuật, hoạ sĩ và hướng dẫn viên du lịch (nhóm 9), số rà soát lập danh sách 21 người, số tiền 77,91 triệu đồng; số được phê duyệt 21 người, số tiền dự kiến 77,91 triệu đồng.
Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh (nhóm 10), số rà soát 10.350 hộ, số tiền 31,05 tỷ đồng; số được duyệt 4.578 hộ, số tiền 13,734 tỷ đồng; số đã chi 2.052 hộ, kinh phí 6,156 tỷ đồng.
Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh (nhóm 11), Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre đã giải ngân cho 07 doanh nghiệp, với số tiền 768,86 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 162 lao động.
Về chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do – nhóm 12), số rà soát, lập danh sách 126.714 người, số tiền dự kiến hỗ trợ 190,071 tỷ đồng; trong đó, UBND cấp huyện phê duyệt 113.883 người, số tiền 170,472 tỷ đồng. Đã chi hỗ trợ 92.235 người, kinh phí hỗ trợ hơn 138,352 tỷ đồng (trong đó, chi hỗ trợ người bán vé số lẻ 7.827 người, số tiền trên 11,74 tỷ đồng, với mức 1.500.000 đồng/người).
Tại Bến Tre, chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động (nhóm 3), đến nay, chưa có hồ sơ phát sinh.
Đối với việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận và cấp phát xong 2.408,265 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ cho 58.271 hộ với 160.551 nhân khẩu gặp khó khăn do dịch bệnh covid-19 tại các huyện. Cụ thể gồm: 13.712 hộ nghèo, 39.415 nhân khẩu; 14.977 hộ cận nghèo, 51.201 nhân khẩu; 15.321 hộ bảo trợ xã hội, 21.610 nhân khẩu; 3.055 hô người có công, 6.917 nhân khẩu; 24.017 hộ khó khăn, 41.404 nhân khẩu, mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng.
Hiện tại, UBND tỉnh Bến Tre đã có tờ trình Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ gạo đợt 2 cho 83.663 hộ, với 177.733 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người có công và hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, với tổng số lương thực là 2.665,995 tấn.
Chí Tâm