Lao động
Yên Bái chú trọng nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài
03:04 PM 13/09/2022
(LĐXH)- Thời gian qua, đào tạo nghề đã góp phần cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Mỗi năm, hàng ngàn lao động sau khi học ghề đã được tuyển dụng vào các doanh nghiệp địa phương, nhiều lao động tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...
Theo đó, mô hình hợp tác 03 nhà (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang dần hình thành. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng chú trọng và thực hiện tốt liên kết với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo. Đã xuất hiện một số mô hình liên kết với doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý là mô hình phối hợp với doanh nghiệp đào tạo nghề, thực tập và tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh tại doanh nghiệp.
Các hoạt động hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động được đẩy mạnh. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã triển khai tích cực các hoạt động tư vấn, các phiên giao việc việc làm, ngày hội tư vấn tuyển sinh việc làm, thông qua đó đã giới thiệu, cung ứng, tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cũng như ngoài tỉnh.
Cán bộ Trung tâm DVVL tỉnh tư vấn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Kết quả năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức 51 phiên giao dịch, tư vấn việc làm cho 7.410 lượt người; tổ chức 23 hội nghị, phiên giao dịch việc làm lưu động cho 1.071 lượt người; tổ chức 02 hội nghị tư vấn việc làm, học nghề cho bộ đội xuất ngũ; tổ chức 06 hội nghị trực tuyến qua hình thức như: Zoom, kết nối với các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hòa Bình, Nam Định, Quảng Ninh...; tổ chức 20 hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm tại các trường THPT cho 5.515 học sinh; đã thực hiện cung ứng lao động việc làm cho 2.543 lao động đi làm việc cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.
Kết quả 8 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thực hiện tư vấn việc làm cho 13.026 người; tư vấn về học nghề cho 2.668 người; thực hiện tổ chức 35 hội nghị việc làm; tham gia 04 ngày hội tư vấn tuyển sinh học nghề, việc làm; tư vấn hướng nghiệp việc làm cho 18 trường THPT với 4.466 học sinh khối lớp 12.
Với các giải pháp đồng bộ, trọng tâm thì thị trường lao động của tỉnh đang có những bước phát triển. Kết quả năm 2021, đã giải quyết việc làm cho 22.151/19.500 lao động (đạt 113,6% kế hoạch). Trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 14.167 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 1.548 người, xuất khẩu lao động 134 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 6.302 người.
Kết quả trong 8 tháng đầu năm 2022, đã giải quyết việc làm cho 17.260/19.500 lao động (đạt 88,5% kế hoạch năm 2022, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 8.128 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 1.922 người, xuất khẩu lao động 125 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 7.085 người.
Kết quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tỷ lệ lao động nông nghiệp năm 2021 là 57,81% (giảm 2,09% so với năm 2020), tỷ lệ lao động phi nông nghiệp là 42,19%. Phấn đấu hết năm 2022, tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh còn 55,97%.
Về kết quả xuất khẩu lao động: Từ năm 2020 đến tháng 8/2022, tỉnh Yên Bái đã đưa được 456 lao động đi xuất khẩu lao động; trong đó thị trường: Nhật Bản 157 lao động; Hàn Quốc 35 lao động; Đài Loan 183 lao động; thị trường khác 81 lao động.
Riêng về xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản: Từ năm 2020 đến tháng 8/2022, toàn tỉnh đã đưa được 157 lao động đi xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản. Cụ thể năm 2020 là 58 lao động; năm 2021 là 35 lao động; 8 tháng năm 2022 là 64 lao động.
Có thể thấy, chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện đã đóng góp quan trọng trong việc nâng cao năng suất, tạo việc làm, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương theo hướng hiệu quả, bền vững./.
Hồng Hà