Lao động
Tuyên Quang: nâng cao chất lượng công tác tư vấn việc làm và chính sách BHTN
10:50 AM 28/10/2021
(LĐXH) - Với phương châm “đúng đối tượng, đúng chính sách, đúng thời hạn”, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang chủ động triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc thực hiện và giải quyết chế độ chính sách về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của pháp luật.
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc có 6 huyện và 1 thành phố với 141 xã, phường, thị trấn (37 xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135/CP của Chính phủ), dân số của huyện là 773.168 người thì lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 419.249 người (chiếm 54,22% dân số). Mặc dù kinh tế - xã hội đã có nhiều khởi sắc, nhưng so với các tỉnh miền núi phía Bắc, Tuyên Quang vẫn là tỉnh phát triển chậm, các ngành dịch vụ phát triển chưa mạnh, công nghiệp chưa thu hút và tạo nhiều việc làm cho lao động tại địa phương dẫn đến số người tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp. Kết quả đến tháng 10/2021, tỷ lệ lao động tham gia BHTN toàn tỉnh đạt 10,95% (đạt 110,5% so với cùng kỳ năm 2020).
Trong bối cảnh thị trường lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tuyên Quang đã xác định chính sách BHTN là một trong những chính sách an sinh xã hội lớn nhằm thay thế hoặc bù đắp một phần nguồn thu nhập bị mất của người lao động khi họ mất việc làm. Chính vì vậy, tỉnh đã tăng cường công tác hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và tạo điều kiện cho người lao động thất nghiệp sớm có cơ hội quay trở lại thị trường lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa (tháng 4/2021)

Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh mà trực tiếp là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tuyên Quang, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN như: cử cán bộ làm công tác BHTN đến các đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp và các khu công nghiệp trên địa bàn phát tờ rơi, tư vấn trực tiếp cho người lao động và người sử dụng lao động về các chế độ, chính sách BHTN; triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành đối với người lao động và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng BHTN. Đồng thời, tăng cường hoạt động kết nối việc làm cho người lao động, nhất là những lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Bà Lưu Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang, trao đổi: Đại dịch COVID-19 đã khiến số lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng nhanh do nhiều doanh nghiệp mất đơn hàng, giao thương đóng băng, tiến độ sản xuất ngưng trệ. Khi làn sóng COVID-19 lần thứ tư xuất hiện, khiến không ít doanh nghiệp tiếp tục phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm dừng sản xuất dẫn tới nhiều lao động phải nghỉ việc, số lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng nhanh...
"Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời của các đơn vị chuyên môn thuộc Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Trung tâm đã kịp thời triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động thất nghiệp thông qua các phiên giao dịch việc làm, hội nghị tư vấn tại các xã, văn phòng BHTN tại các huyện để người lao động được tiếp cận với các thông tin tuyển dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh. Ngoài điểm tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở chính ở thành phố Tuyên Quang, Trung tâm còn bố trí các địa điểm tiếp nhận và giải quyết chế độ BHTN của người lao động tại văn phòng huyện Chiêm Hóa, huyện Sơn Dương, điểm ủy thác tại huyện Na Hang và huyện Lâm Bình" - Phó Giám đốc Lưu Thị Hải Yến, thông tin.
Theo số liệu báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang, tính đến cuối tháng 10/2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.656 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; trong đó, số người trong tỉnh nộp hồ sơ đề nghị hưởng là 1.313 người, số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng 4.343 người. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tuyên Quang đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 5.500 người; số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 68 người; số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp là 38 người… Tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định là hơn 66,776 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 10/2021, tổng số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là 4.744 người; trong đó có 4.456 người hết thời gian hưởng, 260 người có việc làm, 01 người không thông báo tìm kiếm việc làm trong 03 tháng liên tục; số người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề là 09 người. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.758 lượt người lao động nộp hồ sơ và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; số lao động có việc làm mới là 62 người, lũy kế từ đầu năm đến nay số người có việc làm mới là 305 người…
Tiếp đến, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang đã tiếp nhận 01 hồ sơ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và đã chi trả với số tiền 3.710.000 đồng.
Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Lưu Thị Hải Yến, cho biết thêm: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách BHTN, nâng cao hiệu quả phục vụ người lao động, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Trung tâm đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chính, trong đó có việc thu thập thông tin cung lao động gắn với giải quyết việc làm tại các cấp cơ sở. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tư vấn nghề, tư vấn việc làm cho lao động BHTN theo đúng trình tự với tác phong chuyên nghiệp, chu đáo; tăng cường hoạt động cung cấp thông tin đa chiều, có định hướng…

Chí Tâm