Giáo dục - Nghề nghiệp
Trường Đại học Lao động – Xã hội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021
02:38 PM 26/02/2021
Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021 như sau:

I. Năng lực đào tạo, chuyên ngành đào tạo

1. Đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực (dự kiến): 06 chỉ tiêu

2. Đào tạo trình độ thạc sĩ: 240 chỉ tiêu, dự kiến phân bổ cho các chuyên ngành như sau:

- Chuyên ngành Kế toán: 30 (tại Trụ sở chính)

- Chuyên ngành Quản trị nhân lực: 100 (tại Trụ sở chính: 70; tại Cơ sở II: 30)

- Chuyên ngành Công tác xã hội: 50 (tại Trụ sở chính: 20; tại Cơ sở II: 30)

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 30 (tại Trụ sở chính)

- Chuyên ngành Bảo hiểm: 30 (tại Trụ sở chính)

Các học viên cao học tại lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Lao động - Xã hội

II. Hình thức tuyển sinh

1. Đào tạo trình độ tiến sĩ: Xét tuyển

2. Đào tạo trình độ thạc sĩ: Thi tuyển

III. Thời gian đào tạo

1. Đào tạo trình độ tiến sĩ: 03 năm tập trung liên tục đối với người có bằng thạc sĩ.

2. Đào tạo trình độ thạc sĩ: 02 năm

IV. Thời gian tuyển sinh và địa điểm đào tạo

  1. 1.      Đào tạo trình độ tiến sĩ

Tổ chức xét tuyển và đào tạo tại Trụ sở chính: số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 05/02/2021                                                                         

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 05/3/2021– 05/5/2021

- Thời gian xét tuyển (dự kiến): vào các ngày 25, 26/5/2021

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển (dự kiến): 5/2021.

- Thời gian nhập học (dự kiến): tháng 6/2021.

2. Đào tạo trình độ thạc sĩ

Đợt 1: Tổ chức thi tuyển và đào tạo tại Trụ sở chính: số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Thời gian bán hồ sơ: Bắt đầu từ 22/02/2021.

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 23/04/2021 (Có thể thay đổi theo điều kiện thực tế).

- Thời gian học bổ sung kiến thức: 3/2021 – 4/2021 (Theo thông báo của Nhà trường).

- Thời gian ôn thi: 4/2021 -5/2021 (Theo thông báo của Nhà trường).

- Thời gian thi tuyển (Dự kiến): 22/5 – 23/5/2021.

- Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh (Dự kiến): 6/2021.

- Khai giảng khóa học (Dự kiến): 6/2021.

Năm 2021, Trường Đại học Lao động - Xã hội sẽ tuyển 240 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ

Đợt 2: Tổ chức thi tuyển, đào tạo tại Trụ sở chính (số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) và tại Cơ sở II (số 1018, đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh).

- Thời gian bán hồ sơ: Bắt đầu từ 22/02/2021.

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 27/8/2021 (Có thể thay đổi theo điều kiện thực tế).

- Thời gian học bổ sung kiến thức: 7/2021 – 8/2021 (Theo thông báo của Nhà trường).

- Thời gian ôn thi: 8/2021 – 9/2021 (Theo thông báo của Nhà trường).

- Thời gian thi tuyển (Dự kiến): 25/9 - 26/9/2021.

- Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh (Dự kiến): 10/2021.

- Khai giảng khóa học (Dự kiến): 10/2021.

Liên hệ mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại:

 Khoa Sau đại học, phòng 402, nhà A, Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 02435560412.

Liên hệ mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại:

- Khoa Sau đại học, phòng 402, nhà A, Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 02435560412.

- Phòng Quản lý đào tạo, tầng 1 nhà A, Cơ sở II, Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 1018 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 02838837801 (108) hoặc (109).

Chi tiết Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 và Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 xem tại Website: Http://ulsa.edu.vn