Giáo dục - Nghề nghiệp
Trường Đại học Lao động - Xã hội đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
10:01 AM 14/01/2020
Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2019, Trường Đại học Lao động - Xã hội tiếp tục coi công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Nghiên cứu khoa học đi vào chiều sâu
Theo báo cáo của Trường Đại học Lao động - Xã hội, trong năm 2019, Nhà trường đã thực hiện chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, định hướng nghiên cứu và định hướng chuyên ngành; hoàn thiện 08 chương trình đào tạo chính quy theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo các môn học lý luận chính trị và xây dựng 08 chương trình đào tạo vừa làm vừa học.
Năm 2019, Trường Đại học Lao động và Xã hội cùng với các đơn vị trong Bộ đã tham gia ký các thỏa thuận hợp tác với phía Hàn Quốc về phúc lợi xã hội
Bên cạnh đó, công tác quản lý đề tài và tổ chức hội thảo khoa học các cấp cũng được đẩy mạnh. Việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu thực hiện đúng quy định quản lý khoa học trong việc đôn đốc và quản lý tiến độ các đề tài. Năm qua, các cán bộ, giảng viên của Trường đã và đang thực hiện 10 đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ và tương đương, 78 đề tài cấp trường và 40 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tổ chức biên soạn 57 giáo trình, bài giảng, sách bài tập… để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên. Các đề tài khoa học phần lớn được đánh giá đạt kết quả tốt, có tính ứng dụng cao. Đồng thời, sinh viên của Trường đã và đang thực hiện 40 đề tài nghiên cứu khoa học.
Nhà trường cũng tham gia các hội thảo quốc tế, tập huấn, tạo cơ hội cho cán bộ, giảng viên chia sẻ với bạn bè quốc tế về những thành tựu nước ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước. Các hoạt động này giúp Trường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao uy tín của Trường trong cộng đồng quốc tế. Năm 2019, Trường đã thực hiện được trên 170 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín (trong đó có hơn 30 bài quốc tế), gần 400 bài đăng kỷ yếu hội thảo (trong đó có hơn 20 bài quốc tế). Bên cạnh đó, Nhà trường đã tổ chức 03 hội thảo cấp quốc gia và hơn 10 hội thảo cấp trường. Ngoài các hoạt động nghiên cứu khoa học do Trường là đơn vị chủ trì, năm 2019, cán bộ, giảng viên của Trường còn tham gia thực hiện 10 đề tài các cấp, biên soạn 16 tài liệu do các đơn vị khác chủ trì.
Trong năm 2019, Trường Đại học Lao động – Xã hội đã tổ chức thành công 03 hội thảo khoa học cấp quốc gia
Tăng cường hợp tác quốc tế gắn với hiệu quả đào tạo
Năm 2019, Trường đã cử 10 đoàn gồm 16 lượt cán bộ, giảng viên tham dự hội thảo, hội nghị quốc tế, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn tại nước ngoài về các chính sách xã hội, dịch vụ xã hội, công tác điều trị cai nghiện ma túy, kỹ thuật chỉnh hình và giáo dục nghề nghiệp; tổ chức đón 11 đoàn (42 lượt khách quốc tế) vào làm việc với Trường, tham gia giảng dạy các khoá ngắn hạn về kỹ thuật chỉnh hình, phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế, bàn kế hoạch triển khai hoạt động trong khuôn khổ hợp tác hai bên, giám sát tiến độ dự án và đánh giá hiệu quả chương trình hợp tác, giao lưu, học tập; tham gia ký kết và hợp tác về lĩnh vực phúc lợi xã hội với phía Hàn Quốc...
Hiện Trường đang triển khai thực hiện 04 dự án trị giá 133.100 USD, trong đó giá trị giải ngân là 87.461 USD. Các dự án về chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất phòng, chống HIV do đại học California, Los Angles (UCLA) tài trợ từ nguồn kinh phí của Cục quản lý dịch vụ điều trị nghiện chất và sức khoẻ tâm thần (SAMHSA); Dự án thúc đẩy hoà nhập của người khuyết tật do Tổ chức Caritas tài trợ; Dự án đào tạo giầy chỉnh hình do NLR Mekong, Liliane Fonds.
Ngoài ra, các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác Việt - Lào theo chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động 2 nước tiếp tục được triển khai, đã thực hiện đào tạo cho 02 sinh viên và 20 cán bộ của Lào, tổ chức Ngày Quốc khánh của Lào cho lưu học sinh và cán bộ; bàn giao trang thiết bị Xưởng giầy chỉnh hình cho Trung tâm 686 – Bộ Lao động và Phúc lợi Lào.
Năm 2020, Trường Đại học Lao động – Xã hội đặt mục tiêu đăng ký, đấu thầu và thực hiện 01 đề tài NCKH cấp Nhà nước, 05 đề tài cấp Bộ và tương đương, 100 - 120 đề tài cấp trường, khoảng 500 bài báo đăng kỷ yếu hội thảo, tạp chí khoa học trong nước, 40-50 bài đăng tạp chí khoa học và kỷ yếu quốc tế. Tổ chức ít nhất 02 hội thảo quốc gia, 10 hội thảo cấp trường.
Để đạt được các mục tiêu này, Trường Đại học Lao động – Xã hội sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng đào tạo; gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế với thực tiễn; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học và công nghệ để tiến tới chuẩn hóa các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường. Tổ chức quản lý rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các đề cương chi tiết học phần theo đúng chuẩn kiểm định. Nâng cao chất lượng các hội thảo khoa học, phối hợp với đối tác nước ngoài tổ chức hội thảo quốc tế…
Minh Anh