Lao động
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng: Phát huy cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động
03:32 PM 16/12/2017
(LĐXH) - Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã có nhiều hoạt động đa dạng, phát huy vai trò là cầu nối gắn kết người lao động và doanh nghiệp.
Ngoài các chức năng chính là tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức tuyển chọn lao động đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng còn có nhiệm vụ thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm; thực hiện các chương trình, dự án về việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp... Góp phần tích cực ổn định thị trường lao động, hỗ trợ doanh nghiệp trong nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và trợ giúp người lao động ổn định việc làm.
Người lao động được tư vấn việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm
Thời gian qua, Trung tâm tổ chức thường xuyên hoạt động tra cứu, tìm kiếm thông tin thị trường lao động tại sàn giao dịch việc làm vào các ngày làm việc trong tuần. Bằng các hình thức tuyên truyền trên thông tin đại chúng như đài báo, truyền hình tỉnh, tờ rơi, đặc biệt là các chỉ tiêu tuyển dụng được niêm yết tại các điểm sinh hoạt công cộng của các khu, cụm dân cư và phát thanh trên hệ thống đài phát thanh xã, phường, đã trực tiếp cung cấp thông tin, mục đích, ý nghĩa của các phiên giao dịch việc làm, các thông tin về cung cầu lao động, tạo điều kiện cho người lao động, người sử dụng lao động có cơ hội gặp gỡ phỏng vấn trực tiếp và ký kết hợp đồng tuyển dụng lao động tại sàn. Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây (từ 2013-2017), Trung tâm đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như: Tổ chức 52 phiên giao dịch việc làm lưu động; 182 hội nghị phổ biến thông tin thị trường lao động; giúp 150 lượt doanh nghiệp được  tham gia giao dịch việc làm trực tiếp; có 33.600 người lao động được Trung tâm tư vấn, phổ biến chính sách, pháp luật lao động, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp... Thông qua đó, đã có trên 5.000 lao động tìm được việc làm, trên 3.600 lao động được Trung tâm cung ứng cho doanh nghiệp trong nước, xuất khẩu lao động. Đến nay, toàn tỉnh đã có 185.795 lượt người được tư vấn về việc làm, học nghề, về pháp luật lao động, 15.346 lao động được giới thiệu việc làm, cung ứng lao động (trong đó có 923 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài), đào tạo dạy nghề cho hơn 16.097 học viên. Đó là những con số rất ấn tượng, khẳng định vai trò và vị trí của Trung tâm là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với người lao động.
Trong đó, công tác thông tin thị trường lao động luôn được đơn vị thường xuyên trú trọng, thể hiện từ các văn bản, tin thông báo tuyển sinh, tuyển lao động được phát hành qua đường bưu điện chuyển xuống phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và 199 xã, thị trấn, đồng thời cung cấp thông tin phần cung lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, nhiều thông tin về tuyển sinh lao động được truyền tải qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, báo địa phương. Qua đó, giúp người lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận thông tin về việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp được thuận lợi hơn. Từ năm 2010, Trung tâm đã triển khai xây dựng trang web "người tìm việc, việc tìm người" trên  mạng Internet; người sử dụng lao động và người lao động truy cập theo địa chỉ “vieclamcaobang.vn”. Từ khi  website hoạt động đến nay đã có trên 1.500 thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp được đăng trên trang điện tử của Trung tâm và có trên 870.000 lượt người truy cập…
Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng  thăm và tỉm hiểu điều kiện làm việc của người lao động Cao Bằng tại doanh nghiệp ngoài tỉnh.
Một trong những hoạt động mang tính đặc thù của Trung tâm, đó là việc giải quyết chế độ chính sách trợ cấp thất nghiệp luôn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, không để tồn đọng. Cho đến nay, đã có gần 700 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trên 26.000 người lao động đóng BHTN. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết cho trên 3.400 lao động bị thất nghiệp được hưởng chính sách BHTN, được tư vấn giới thiệu việc làm sau thất nghiệp giúp người lao động quay trở lại thị trường lao động ổn định cuộc sống. Dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với những kết quả đã đạt được, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực giới thiệu việc làm. Những bước tiến của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã góp phần vào việc mở rộng liên kết, khai thác thị trường lao động trong khu vực, đáp ứng tốt nhu cầu việc làm của người lao động và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Để nâng cao hoạt động trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm đề ra mục tiêu phát triển có chiều sâu, đó là xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ, đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động để Trung tâm trở thành nơi cung cấp thông tin về lao động việc làm, nhu cầu đào tạo cho các doanh nghiệp, người học, cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp tuyển dụng cùng với thông tin về nguồn cầu lao động và tạo nguồn cung từ các khu dân cư, cụm dân cư thông qua công tác điều tra nhằm kết nối có hiệu quả cung cầu lao động trên địa bàn. Mặt khác, chủ động tìm kiếm và khai thác thị trường lao động, chủ yếu là các  tỉnh, huyện có khu chế xuất, khu công nghiệp có khả năng thu hút nhiều lao động. Mở rộng quan hệ với các tổ chức, các doanh nghiệp, các trung tâm, phối hợp tuyển và giới thiệu, cung ứng lao động cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh, kết hợp với xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở  ngoài nước. Xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu tìm việc làm có yêu cầu về từng ngành nghề để triển khai kế hoạch đào tạo, liên kết đào tạo phù hợp với thực tiễn, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của trung tâm, kết hợp với liên doanh liên kết, tổ chức dạy nghề cho các đơn vị, cá nhân nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu trong nền kinh tế thị trường... Phấn đấu hằng năm tư vấn việc làm và học nghề được khoảng 13.000 - 18.000 lượt người; cung ứng giới thiệu việc làm trong và ngoài mước nước từ 600 - 1000 lao động; đào tạo nghề gắn với bố trí việc làm tại các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế từ 100 lao động/năm./.
Nguyễn Hiền