Giáo dục - Nghề nghiệp
TP.HCM: Dịch COVD-19 kéo dài làm ảnh hưởng kết quả tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
02:21 PM 14/07/2021
(LĐXH) - Thông tin trên được đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết tại buổi họp trực tuyến về công tác tuyển sinh trên Cổng thông tin Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM diễn ra sáng ngày 13/7/2021. Tham dự chủ trì buổi họp có ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, đại diện lãnh đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM.
Toàn cảnh buổi hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh trên Cổng thông tin Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM diễn ra sáng ngày 13/7/2021.

Ông Đặng Minh Sự -  Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết: Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP đã tuyển đã sinh được: 45.204/371.000 người, chiếm 12,18% so với kế hoạch năm. Trong đó, trình độ cao đẳng là 4.988 người, đạt  hơn 11%; Trình độ trung cấp tuyển sinh được 3.218 người, đạt gần 10%; Trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 36.998 người (tổng số chỉ tiêu hệ sơ cấp và dưới 3 tháng là 290.000 người). Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TP đến nay cũng mới chỉ đạt tỷ lệ 02% so với kế hoạch với 116/5.800 người.

Thông tin về nguyên nhân dẫn đến tình trạng tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP chưa đạt được kết quả cao, ông Đặng Minh Sự cho biết có nhiều nguyên nhân.

Cụ thể: Việc thực hiện Chương trình “Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP” chưa có cơ sở pháp lý do Thông tư số 14/2017/TTBLĐTBXH ngày 25/5/2017 đã hết hiệu lực từ  ngày 15/02/2021, trong khi đó Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp lại chưa có hiệu lực (đến ngày 01/10/2021 mới có hiệu lực); Do đó không có cơ sở pháp lý để thực hiện chương trình này. Bênh cạnh đó, do kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chưa có kết quả; một số doanh nghiệp hoạt động giáo dục nghề nghiệp bị giải thể và một số trường trung cấp thôi tuyển sinh.

Một nguyên nhân khách quan khác, do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biết phức tạp thời gian qua đã gây ảnh hưởng lớn đến công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Sinh viên khoa điện, điện lạnh Trường Cao đẳng nghề TPHCM trong giờ học thực hành

Ngoài ra, hiện nay UBND TP chưa ban hành kế hoạch đào tạo cho lao động nông thôn năm 2021, do chưa có cơ sở pháp lý và kinh phí thực hiện đào tạo theo quy định.

Thông tin về tình hình lao động đã qua đào tạo trên địa bàn TP, ông Đặng Minh Sự cho biết, tổng số lao động đã qua đào tạo tính đến tháng 7/2021 trên địa bàn TP có 4.102.029/4.818.901 người, đạt tỷ lệ 85,12%/chỉ tiêu năm 2021 là 85,65%.

Tại buổi họp này ông Sự chia sẻ, hiện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đang triển khai báo cáo trực tuyến trên phần mềm Cổng thông tin điện tử Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động lồng ghép truyền thông trực tuyến và tư vấn tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên trang trên trang Web: http://gdnn.tphcm.gov.vn. Bên cạnh đó, thống kê số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP; số liệu đào tạo cho lao động nông thô, số liệu lao động đã qua đào tạo,…

Đăng Hải