Xã hội
Quảng Trị: Nỗ lực giúp học viên cai nghiện thành công Quảng Trị: Nỗ lực giúp học viên cai nghiện thành công
(LĐXH)-Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 1174/QĐ- UBND của UBND tỉnh. Trung tâm có chức năng: tổ chức thực hiện việc...
3 4 5 6 7 8 9