Xã hội
Bình Định: Tăng cường hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm Bình Định: Tăng cường hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm
(LĐXH) Trong thời gian qua, nhờ có các biện pháp kiểm tra, thanh tra thường xuyên đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nơi dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, tỉnh B...
3 4 5 6 7 8 9