Xã hội
Tuyên Quang hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng
11:19 AM 15/03/2023
(LĐXH)- Để hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần làm giảm tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, ngày 14/3, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Theo số liệu thống kê tính đến 31/12/2022, tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 986 người. Trong đó, các huyện: Na Hang (20 người), Chiêm Hóa (116 đối tượng), Hàm Yên (84 người), Yên Sơn (88 đối tượng), Sơn Dương (268 người), thành phố Tuyên Quang (333 người) và 77 đối tượng tại Trại tạm; riêng huyện Lâm Bình là chưa có đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác này. Trong đó, Sở Lao động – TBXh Tuyên Quang cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác quản lý cai nghiện theo mô hình 3 giai đoạn và phối hợp triển khai các biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú; đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan của tỉnh và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, trợ giúp người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng... 
Hiện tại, tỉnh Tuyên Quang có 1 Cơ sở cai nghiện ma túy được thành lập năm 2014. Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhưng đã khắc phục khó khăn để tổ chức tốt công tác tiếp nhận, quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy. Ngoài việc điều trị, cai nghiện, Cơ sở còn phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho các học viên để tăng cơ hội có việc làm sau khi hoàn thành cai nghiện tại cơ sở.
Bên cạnh đó, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đều thành lập các Tổ công tác cai nghiện. 100% trường hợp sau khi hoàn thành cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện được Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố bàn giao cho Ban chỉ đạo cấp xã quản lý, theo dõi, giúp đỡ để hòa nhập cộng đồng... 

Dạy nghề cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang

Để tiếp tục hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần làm giảm tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, phát huy vai trò và trách nhiệm của chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác dự phòng và điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng hiệu quả bền vững, góp phần kiềm chế, giảm tối đa mức độ gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp toàn diện, kiên trì, xác định điều trị lâu dài, liên tục, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm, kết hợp với giảm tác hại của sử dụng ma túy và dự phòng lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy.
Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về phòng, chống ma túy, điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Phấn đấu có trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Trong đó 100% số người sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện, lập danh sách quản lý, theo dõi và lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy; lập hồ sơ, tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho 241 người (tiếp nhận mới 100 người); tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng cho 142 người; vận động người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 30 người; duy trì và điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho 480 người tham gia; trong đó tiếp tục điều trị ổn định cho 393 người, điều trị mới cho 87 người nghiện các chất dạng thuốc phiện.
100% người hoàn thành cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được các địa phương tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình (giai đoạn III) thuộc dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang, vốn trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai các thủ tục đầu tư công năm 2023, đảm bảo thời gian và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn được giao; phấn đấu hoàn thành việc thi công và bàn giao các hạng mục công trình xây dựng giai đoạn III cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đưa vào sử dụng trong năm 2023.
Bên cạnh đó, hướng dân các huyện Sơn Dương, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang chuyển giao các Điểm điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp huyện có đủ chức năng, điều kiện về tư vấn, điều trị cắt cơn, cai nghiện phục hồi cho người tự nguyện cai nghiện ma tuý tại gia đình, cồng đồng.
Tỉnh phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy có sự chuyển biến mạnh về tệ nạn ma túy. 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng được tập huấn cơ bản và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.
Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và nhận thức đầy đủ vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại đơn vị, địa phương được giao phụ trách. Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống ma tuý, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma tuý thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, các nền tảng mạng xã hội, các Wedsite, trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan, đơn vị… để đa dạng hoá phương tiện, đối tượng tiếp cận thông tin.
Thường xuyên tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức Đảng địa phương hàng năm; đánh giá thi đua của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trường học.
Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy, điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy trong hệ thống chính trị và toàn dân…
Xây dựng chương trình hành động, phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy; tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học không tệ nạn ma túy; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy, tham gia quản lý, giáo dục giúp đỡ đối tượng cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng...

Chí Tâm