Lao động
Ninh Thuận phấn đấu đạt chỉ tiêu tuyển mới đào tạo nghề năm 2020 là 9.000 người
03:33 PM 13/07/2020
LĐXH - Trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo nghề được giao năm 2020, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 để triển khai thực hiện. Kết quả, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức đào tạo được 3.604 người, đạt 40,04% (3.604/9.000) so với kế hoạch năm.

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận, trong 06 tháng đầu năm 2020, do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quá trình triền khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiều nhiệm vụ phải tạm hoãn thực hiện, để tập trung cho công tác phòng, chống dịch; một số chỉ tiêu pháp lệnh của ngành như công tác giải quyết việc làm mới, đào tạo nghề và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gặp khó khăn nhất định...

Riêng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm theo hướng đột phá, đổi mới mạnh mẽ trong đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; tăng nhanh tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam… Công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ tổ chức thực hiện gắn với doanh nghiệp và kết nối giải quyết việc làm. Trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo nghề được giao năm 2020 ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 để triển khai thực hiện. Kết quả, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức đào tạo được 3.604 người đạt 40,04% (3.604/9.000) so với kế hoạch năm, trong đó tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp và thường xuyên dưới 3 tháng là 3.604 người, trình độ Trung cấp và Cao đẳng đến tháng 9/2020 mới tuyển sinh. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 1 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe 677). Tổ chức rà soát thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Bãi bỏ 1 thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung 3 thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động
(Ảnh minh họa)

Để thực hiện chỉ tiêu tuyển mới đào tạo nghề năm 2020 là 9.000 người theo kế hoạch đã đề ra, trong 06 tháng cuối năm, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phấn đấu tổ chức tuyển mới 5.396 người. Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên, giảng viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2020, thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Triển khai thực hiện Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề lao động nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 phục vụ Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Đề án Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận trở thành trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025 theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án "Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025" và Công văn số 4442/UBND-VXNV ngày 24/20/2019 của UBND tỉnh về xây dựng dự án đầu tư trường cao đẳng chất lượng cao. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với bậc trung học phổ thông để phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Ninh Thuận./.

Trần Huyền