Lao động
Ninh Thuận: An toàn lao động cho sự phát triển bền vững
11:08 AM 16/12/2021
(LĐXH) – Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ, góp phần giảm thiểu TNLĐ, BNN, tỉnh Ninh Thuận cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, người làm công tác ATLĐ và toàn thể người lao động....

An toàn lao động trong mỗi công trình

Hệ thống thuỷ lợi Tân Mỹ, cụm đầu mối của hồ chứa nước Sông Cái, là công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận, nằm trên địa bàn xã Phước Hoà (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Đây là dự án đa mục tiêu, góp phần nâng cao năng lực cung ứng nước phục vụ sản xuất, phát triển thủy điện sau đập; chống lũ, chống khô hạn cho tỉnh Ninh Thuận. Khu vực thi công có địa hình phức tạp, nhiều hạng mục có độ cao lớn, nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động cao. Có 10 đơn vị nhà thầu với khoảng gần 800 công nhân tham gia thi công, do đó vấn đề đảm bảo an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu.


Đập chính hệ thống thủy lợi Tân Mỹ có địa hình phức tạp cho công tác thi công của nhà thầu và người lao động

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn với các hạng mục thi công có độ cao lớn nên công tác đảm bảo ATLĐ cho công nhân được các đơn vị thi công triển khai thực hiện nghiêm ngặt. Mỗi công nhân trước khi vào công trường đều phải trải qua lớp tập huấn về ATLĐ và được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động. Ngoài ra, do thi công trong điều kiện môi trường khắc nghiệt nên đơn vị đã rút ngắn thời gian mỗi ca làm việc của công nhân xuống còn 6h để đảm bảo sức khoẻ. Bên cạnh việc trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị bảo hộ lao động thì ý thức mỗi công nhân thực hiện đúng quy trình và cẩn trọng trong quá trình làm việc đóng vai trò quan trọng để đảm bảo ATLĐ. Đơn vị phụ trách thi công đập chính đã phân công các tổ trưởng phụ trách thi công trên công trường kiêm luôn nhiệm vụ giám sát việc chấp hành nội quy ATLĐ đối với mỗi công nhân. Đến thời điểm này, tổng thể công trình đã hoàn thành hơn 98% khối lượng, trong đó có nhiều hạng mục đã hoàn thành 100%.

Siết chặt quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động

Công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ngày càng được quan tâm, nhất là việc tuyên truyền chính sách, pháp luật được đẩy mạnh và công tác thanh tra, kiểm tra được phát huy. Đến nay, điều kiện làm việc, môi trường lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp đang từng bước được cải thiện, chế độ chính sách đối với người lao động được quan tâm, bao gồm công tác ATVSLĐ cùng dần có những chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, hạn chế TNLĐ, BNN.


Đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm

Đặc biệt, đối với Tháng Hành động ATVSLĐ – một chuỗi hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của cả cộng đồng về công tác ATVSLĐ, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức rất hiệu quả trong thời gian qua. Riêng năm 2021, do tính phức tạp của dịch bệnh COVID-19, địa phương xác định công tác ATVSLÐ gắn với phòng, chống dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Qua kiểm tra và đánh giá, đa phần các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã xác định công tác đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, BNN đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đó cũng là biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong đó, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã chủ động triển khai công tác phòng ngừa TNLĐ, BNN, huấn luyện ATVSLĐ.

Cũng theo số liệu báo cáo năm 2021 của 46 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận, tổng số lao động của các doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo là 6.647 người, trong đó có 116 người làm công tác ATVSLĐ, 17 người làm công tác y tế tại doanh nghiệp, 2.940 người làm công việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Các doanh nghiệp có lập kế hoạch bảo hộ lao động với đầy đủ nội dung, phù hợp với điều kiện của đơn vị, tự kiểm tra cơ sở, các đội sản xuất… về việc chấp hành thực hiện các quy định về biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc của người lao động, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh khắc phục những hạn chế, thiếu sót, về nguy cơ mất an toàn.

An toàn lao động phải gắn với thực tế hoạt động của mỗi đơn vị

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế cho thấy, vấn đề tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của nhiều doanh nghiệp và người lao động vẫn chưa nghiêm. Vẫn còn không ít doanh nghiệp lơ là, chưa quan tâm đúng mức vấn đề an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, tránh tình trạng tăng mới các trường hợp tai nạn, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa các vụ TNLĐ, đảm bảo ATVSLĐ và chỉ đạo các cấp ngành, địa phương triển khai thực hiện triệt để.


An toàn của người lao động trong thời điểm dịch bệnh được giám sát nghiêm túc

Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền là hoạt động được tỉnh Ninh Thuận đặc biệt quan tâm triển khai nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật ATVSLĐ và chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN nói riêng đến người người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, người làm công tác ATVSLĐ và toàn thể người lao động. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức, triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật ATVSLĐ, phổ biến các chính sách mới như: Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc; Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định lại mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN…, góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn, sâu sắc về sự cần thiết của ATVSLĐ; chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn để doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ quyền, trách nhiệm, những việc phải làm nhằm bảo đảm sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người lao động, giúp cho doanh nghiệp, xã hội phát triển một cách bền vững. Bên cạnh đó, tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân sự làm công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cán bộ quản lý về lao động của các cơ quan quản lý nhà nước cần được quan tâm, nhất là cấp huyện, thị xã, thành phố. Thông qua các hoạt động đó đã giúp cho người lao động hiểu được quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm TNLĐ, BNN và người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, người làm công tác ATVSLĐ nắm vững và triển khai thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm TNLĐ, BNN, đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, hạn chế thấp nhất TNLĐ, BNN, giúp người lao động ổn định việc làm, yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của địa phương./.

 Đăng Doanh