Lao động
Ninh Bình: Hỗ trợ kết nối việc làm cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
08:50 AM 13/10/2021
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến hàng nghìn lao động tại Ninh Bình bị mất việc, thêm vào đó là số lao động ở các tỉnh ngoài về quê tránh dịch cũng có nhu cầu tìm việc làm mới tại địa phương. Để giảm bớt khó khăn cho NLĐ, bên cạnh việc đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch tư vấn học nghề và kết nối, giới thiệu việc làm cho NLĐ.
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang được kiểm soát chặt chẽ, hầu hết các DN trong các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động. Trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song toàn tỉnh Ninh Bình đã giải quyết việc làm cho khoảng 9.000 người (đạt 47,9% kế hoạch năm).
Theo số liệu thống kê của Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 1.000 lao động tự do, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Trong đó, chủ yếu là lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch, giáo dục tư thục. Việc hỗ trợ tiền đối với NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là rất cần thiết, song về lâu dài, NLĐ cần được tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm để ổn định cuộc sống.
Theo nhận định của Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình từ nay đến cuối năm 2021 nhu cầu việc làm của NLĐ là rất lớn
Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh bình cho biết: Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, phấn đấu đưa tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất, để NLĐ ổn định cuộc sống. 
Cùng với đó, các ngành, các địa phương cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để những lao động thất nghiệp, lao động từ tỉnh ngoài về quê tránh dịch có việc làm ổn định. Riêng đối với số lao động ở tỉnh ngoài về quê tránh dịch đến nay vẫn chưa có số liệu cụ thể. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và kéo dài,
Vì vậy, sau khi họ thực hiện xong thời gian cách ly theo đúng quy định, đảm bảo an toàn trong phòng dịch COVID-19, rất cần được tư vấn học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cần được kết nối, giới thiệu việc làm tại địa phương để ổn định cuộc sống.
Cúng theo ông Tuyến, Nghị quyết số 68 của Chính phủ ngoài việc hỗ trợ người sử dụng lao động, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Nghị quyết 68 cũng đã bổ sung chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng đào tạo với mức 1,5 triệu đồng/người/tháng trong vòng 1 năm kể từ ngày 1.7.2021 đến hết ngày 30.6.2022.
Thực hiện chính sách này của Nghị quyết 68, trong thời gian tới, ngành LĐTBXH tỉnh Ninh Bình sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, giới thiệu các cơ sở đào tạo nghề có uy tín liên kết với các doanh nghiệp để thực hiện bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.
Ngoài ra, ngành LĐTBXH tỉnh Ninh Bình sẽ chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đa dạng các hình thức hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm tăng cường công tác tư vấn, kết nối, hỗ trợ việc làm, tư vấn học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp... cho NLĐ, nhất là những lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19, những lao động từ tỉnh ngoài về quê tránh dịch để họ sớm quay trở lại thị trường việc làm, ổn định cuộc sống./.
PV