Giáo dục - Nghề nghiệp
Nhiều chuyển biến tích cực trong giáo dục nghề nghiệp ở Quảng Ninh
03:34 PM 07/12/2018
(LĐXH) Thời gian qua, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Để thu hút học viên, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đã không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp, đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
Tại Trường Cao đẳng giao thông Quảng Ninh (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long), năm nay, tình hình thực hiện công tác tuyển sinh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện trên các ngành nghề. 10 tháng năm 2018, trường đã tuyển được 10.448 học viên, đạt doanh thu khoảng hơn 23 tỷ đồng. Theo đó, nhà trường đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2018.
Cụ thể, từ tháng 1/2018, nhà trường đã giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cho các đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, mức chỉ tiêu giao. Đơn cử như: Nhiệm vụ tuyển sinh các nghề dài hạn do trung tâm hợp tác và quan hệ quốc tế thực hiện; nhiệm vụ tuyển sinh nhóm nghề điều khiển xe cơ giới do các khoa đào tạo lái xe thực hiện; nhiệm vụ tuyển sinh hệ giáo dục thường xuyên do khoa tổng hợp thực hiện...
Ông Vũ Đức Minh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh, cho biết: “Đối với nhà trường, nhìn tổng thể các nghề dài hạn, đào tạo theo nhu cầu của xã hội trong đó có các nghề du lịch, dịch vụ đang tuyển sinh tốt. Đây là hướng đi mới trong công tác tuyển sinh cũng như chuyển đổi ngành nghề đào tạo của nhà trường. Các hướng tuyển sinh bằng cách liên kết, phối hợp với các Trung tâm GDTX-GDNN, trường dân tộc nội trú, học viên học nghề được miễn giảm học phí cũng đạt được nhiều kết quả”.

Giờ thực hành nghề công nghệ ô tô của sinh viên Trường Cao đẳng giao thông Quảng Ninh.

Theo Sở LĐ-TB&XH, không riêng Trường Cao đẳng giao thông Quảng Ninh, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trong tỉnh cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng trong thời gian qua. Toàn tỉnh hiện có 8 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 13 trung tâm GDNN&GDTX, 16 cơ sở khác (cơ sở giáo dục đại học, trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp... có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Tổng số nhà giáo đang làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện có trên 1.900 người. Riêng đối với các trường cao đẳng có trên 1.000 nhà giáo, trong đó có 508 nhà giáo đạt chuẩn loại A; 141 nhà giáo đạt chuẩn loại B. 
Để nâng cao chất lượng đào tạo, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đã tích cực động viên, khuyến khích nhà giáo đạt chuẩn loại A, B. Gồm các giải pháp sau: Bố trí nhà giáo giảng dạy đúng chuyên ngành được đào tạo; trả lương theo chất lượng giờ giảng có hệ số khuyến khích cho các nhà giáo đạt chuẩn loại A, B; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo; được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ để tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công tác giảng dạy. Cùng với đó, nhiều cơ sở còn hỗ trợ kinh phí cho các nhà giáo chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn đi học các chuyên ngành để chuẩn hóa theo yêu cầu phù hợp với ngành nghề giảng dạy; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ tin học đạt chuẩn theo quy định.
Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn còn tích cực đổi mới quy trình đào tạo nhà giáo theo yêu cầu chuẩn hóa một cách toàn diện mang tính hiện đại, tạo ra bước đột phá về chất lượng; gắn chặt giữa đào tạo chính quy, gửi đi đào tạo, đồng thời phải tự đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt, việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng để phục vụ công tác đào tạo và ứng dụng trong thực tiễn; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học như giảng đường, xưởng thực hành, nâng cấp các phòng học chuyên dùng, đầu tư các thiết bị hỗ trợ cho quá trình giảng dạy... cũng được nhiều đơn vị chú trọng thực hiện, như: Trường Cao đẳng Than - Khoáng Việt Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh...
Việc tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng là hướng đi cần thiết trong giai đoạn hiện nay đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi mà tính cạnh tranh về tuyển sinh đang rất cao. Điều đó sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẳng định chỗ đứng, phát triển vững mạnh trong thời gian tới.
Lan Anh