Lao động
Nghệ An: Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 38,1 nghìn lao động trong năm 2020
09:50 AM 13/02/2020
(LĐXH) - Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho hơn 37,9 nghìn lao động (đạt hơn 100% kế hoạch), trong đó xuất khẩu lao động khoảng 13,7 nghìn lao động, đạt 101,1% kế hoạch.
Phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) của tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, liên kết, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Trong năm, ngoài 55 phiên giao dịch việc làm cố định và lưu động, Trung tâm đã tổ chức 3 hội chợ việc làm – xuất khẩu lao động, với 635 doanh nghiệp tham gia, có 3.200 người lao động được tuyển dụng, tư vấn việc làm cho 340 lao động tự do. Hết năm 2019, Trung tâm đã tư vấn cho 14.000 lượt người lao động, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm. Tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiêp cho 15.050 người, đạt 110% kế hoạch, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động trong nước cho 4.450 người. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm, phỏng vấn tuyển dụng cho người lao động với mục đích hỗ trợ người lao động ổn định tâm lý, nắm bắt và hoàn thiện các kỹ năng, giúp người lao động trả lời thành công các cuốc phỏng vấn tuyển dụng lao động của các đơn vị tuyển dụng.
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
Nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngoại tệ cho gia đình và địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội đã phối hợp chặt chẽ và thực hiện quyết liệt chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Giai đoạn 2015 - 2018, Nghệ An đã đưa được 53.094 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, bằng 103,86 % so với giai đoạn 2011-2014, chiếm 35,3% tổng số lao động được giải quyết việc làm. Năm 2019, xuất khẩu lao động 13.662 người, tập trung chủ yếu ở các nước, vùng lãnh thổ như: Malayxia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Trung Đông. Hiện nay, tổng số lao động của tỉnh đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên 60.000 người. Số tiền người lao động làm việc ở nước ngoài gửi về giai đoạn 2015 - 2018 khoảng trên 255 triệu USD/năm. Từ nguồn vốn này nhiều gia đình đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm mới cho hàng ngàn lao động, thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Trong những năm qua, Quỹ quốc gia về việc làm là một trong những chính sách quan trọng đã góp phần hỗ trợ để khuyến khích các tổ chức, đơn vị và người lao động trong tỉnh tự giải quyết việc làm và tạo việc làm mới. Trong giai đoạn 2015 – 2018, tổng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh là hơn 195 tỷ đồng. Qua đó đã tạo việc làm mới cho 38.390 lao động, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, vùng bị thu hồi đất nông nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và các dự án cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động.
 
Trong năm 2020, tỉnh Nghệ An đề ra chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho khoảng 38,1 nghìn lao động. Trong đó xuất khẩu lao động 13,7 nghìn người, làm việc trong nước 24,4 nghìn người. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận trong hành động để huy động sự tham gia của toàn xã hội và sự đồng hành của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh THCS ở trong và ngoài nhà trường gắn với giáo dục nghề nghiệp. Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động để cập nhật, cung cấp kịp thời, dự báo chính xác nhu cầu sử dụng lao động theo ngành nghề, cấp trình độ đào tạo, vị trí việc làm... Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sàn giao dịch việc làm của tỉnh để kết nối thông tin cung - cầu lao động giữa cơ sở đào tạo với cơ quan quản lý nhà nước; doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động.../.
Cảnh Hưng