Giáo dục - Nghề nghiệp
Giáo dục nghề nghiệp kết nối thị trường lao động và việc làm bền vững trong tình hình mới
02:48 PM 05/01/2022
(LĐXH) - Phát triển giáo dục nghề nghiệp mở, hướng tới việc làm bền vững là một trong những vấn đề quan trọng và bức thiết rất cần sự tham gia đóng góp kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà giáo, doanh nghiệp, người lao động… Với mục tiêu rỡ bỏ những rào cản về pháp lý, kỹ thuật, tài chính, tạo điều kiện thuận lợi, công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người về cơ hội tiếp cận với các dịch vụ bao gồm: Học nghề - Khởi nghiệp - Việc làm bền vững... trong trạng thái bình thường mới…
Kỳ 2: Chủ động phòng chống dịch tại các cơ sở GDNN
 
Ngay từ những ngày đầu dịch Covid – 19 bùng phát trên diện rộng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có công văn số 534/TCGDNN-HSSV về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh với nhiều nội dung và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế...
 Các cơ sở GDNN đã chủ động phòng chống dịch kết hợp với đào tạo và tuyể sinh trong tình hình mới
Trong đó nêu rõ, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở đơn vị theo đúng quy định của Bộ Y tế và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
Rà soát toàn bộ học sinh, sinh viên (HSSV), cán bộ, viên chức, người lao động trực tiếp tiếp xúc với những người đã được công bố bị nhiễm bệnh Covid-19 hoặc gián tiếp tiếp xúc, được quy định theo tiêu chí của Bộ Y tế (đối tượng F) để yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền để HSSV, cán bộ, viên chức, người lao động khi phát hiện người có một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở tại trường học, ký túc xá, nơi ở cần thực hiện theo hướng dẫn xử lý của Bộ Y tế, tránh gây hoang mang, lo lắng và lây lan trong cộng đồng. Các cơ sở GDNN căn cứ điều kiện thức tế của đơn vụ có thể tham gia công tác phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau như tham gia cùng cơ quan y tế, tổ chức điểm cách ly, may khẩu trang, sản xuất nước rửa tay, sát khuẩn đảm bảo chất lượng. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh, báo cáo hàng ngày công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở GDNN, chỉ đi kiểm tra trong trường hợp thấy bất thường hoặc thật sự cần thiết và kịp thời báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp định kỳ, đột xuất đối với những phát sinh mới.
Tiếp đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất giảm 15-20% học phí trong những tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo khi mà diễn biên dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn cho toàn bộ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để chia sẻ gánh nặng với người học góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên và phụ huynh. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có 63/63 tỉnh thành phố có chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Theo nhận định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến các hoạt động của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trước tiên là việc tuyển sinh đang gặp khó khăn, do hầu hết các hoạt động tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp là hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trực tiếp tại các địa phương, các trường phổ thông, nhưng đã không thực hiện được thời gian qua. Việc tuyển sinh khó đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra và ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân luồng. Bên cạnh đó, việc nghỉ học kéo dài dẫn tới tình trạng tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm sẽ bị ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo có nguy cơ bị ảnh hưởng vì thời gian thực hành, thực tập tại doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên, như: Khởi nghiệp, kỹ năng nghề, hội thao, cuộc thi… đều bị ảnh hưởng đẩy lùi thời gian triển khai. Mặc dù học sinh, sinh viên không đến trường, lớp nhưng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn phải duy trì hệ thống và các chi phí vận hành, chi phí thuê mặt bằng, trả lương, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, giảng viên, giáo viên. Đặc biệt, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập không cân đối được thu, chi. Các khoản vay ngân hàng đầu tư cho phát triển giáo dục nghề nghiệp không được trả đúng hạn và nguy cơ phá sản cao. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, trong đó, có đội ngũ giáo viên, giảng viên và người lao động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trong khi đó, tình hình nghỉ học kéo dài đã làm xuất hiện hiện tượng học sinh, sinh viên đợi chờ lâu, bỏ học đi làm việc để kiếm sống…
Tháng 8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23 quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong đó có một số quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. Đặc biệt, Tổng Cục GDNN đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị với Chính phủ về chính sách miến giảm học phí cho học sinh, sinh viên, chính sách ưu đãi đối với giáo viên, giảng viên nhân viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở GDNN trong và ngoài công lập...
Nhằm tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động trong lĩnh vực GDNN, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh, thời gian tới các cơ sở GDNN cần tiếp tục tăng cường đào tạo trực tuyến, khai thác triệt để những lợi thế của công nghệ, giảm thời gian hao phí, tăng cường các cơ hội học tập cho người học nhưng vẫn bảo đảm được chất lượng đào tạo. Đồng thời có những giải pháp hữu hiệu gắn kết doanh nghiệp, giải quyết việc làm, hướng nghiệp, khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; thúc đẩy cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo chất lượng cao, nhân rộng đào tạo theo các chương trình chuyển giao từ nước ngoài đã thành công, để nhanh chóng có được nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp cận quốc tế, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
(Còn nữa)
Nguyễn Hữu Bắc