Lao động
Những kết quả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 Những kết quả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19
(LĐXHH)- Năm 2021, Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí 71.482 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ cho gần 742 nghìn lượt người sử dụng lao động (kin...
1 2 3 4 5 6 7