Lao động
Nam Định: Hơn 413 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
09:07 AM 27/11/2021
(LĐXH) – Tính đến ngày 23/11/2021, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã hỗ trợ cho 1.099.716 lượt người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí hơn 413,3 tỷ đồng.
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 126/NQ-CP) sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết 68/NQ-CP); Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 33/2021/QĐ-TTg) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ[1]TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 (Quyết định 23/2021/QĐ-TTg), UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn số 87/UBND-VP2 ngày 12/7/2021, Công văn số 148/UBND-VP2 ngày 12/11/2021 chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh và ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tính đến 23/11/2021, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã hỗ trợ cho 1.099.716 lượt người với tổng kinh phí hơn 413,3 tỷ đồng
Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã có trên 70 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn cũng như người sử dụng lao động, người lao động khẩn trương triển thực hiện chế độ, chính sách Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Trong đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Hướng dẫn số 04/HD[1]SLĐTBXH ngày 12/7/2021 và Hướng dẫn số 05/HD-SLĐTBXH ngày 21/7/2021, hướng dẫn số 10/HD-SLĐTBXH ngày 15/11/2021 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trình UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai và ban hành hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ . Dự thảo, lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh. 
Tính đến 23/11/2021, trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho 1.099.716 lượt người với tổng kinh phí hơn 413,3 tỷ đồng. Trong đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 05 tháng (tháng 7,8,9,10,11 năm 2021) cho 12.142 lượt đơn vị sử dụng lao động với 772.273 lượt người lao động với số tiền hơn 17,9 tỷ đồng. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết số 116/NQ-CP cho 165.559 người tương ứng hơn 384,6 tỷ đồng (Đã có 164.274 người đã nhận tiền hỗ trợ với số tiền 382 tỷ đồng). Giảm đóng từ 1% xuống 0% quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP trong tháng 10/2021 cho 2.384 đơn vị với 159.838 người với số tiền gần 7,1 tỷ đồng.
Chính sách hỗ trợ tiền mặt. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt 03/03 hồ sơ (đạt 100%) đề nghị của thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu cho 38 lượt người (trong đó 29 NLĐ nghỉ việc không hưởng lương, đồng thời hỗ trợ thêm 01 NLĐ đang mang thai và 08 trẻ em dưới 06 tuổi là con NLĐ) với số tiền 116,6 triệu đồng; phê duyệt 07/07 hồ sơ (đạt 100%) đề nghị của các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản và thành phố Nam Định cho 49 lượt người(trong đó 29 lao động ngừng việc; hỗ trợ thêm 03 người lao động đang mang thai và 17 trẻ em dưới 06 tuổi là con người lao động) với số tiền 49 triệu đồng. Đến nay các huyện đã chi trả 25/49 lượt người với số tiền 25 triệu đồng; phê duyệt 16/16 hộ kinh doanh (đạt 100%) đề nghị của các huyện: Vụ Bản, Ý Yên và thành phố Nam Định. Đến nay huyện, thành phố đã chi trả được 14/16 hộ với số tiền 42 triệu đồng; phê duyệt 706 người (đạt 100%) đề nghị của các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Trực Ninh, Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định. Đến nay, các huyện, thành phố đã chi trả được 678/706 ngườivới số tiền hơn 1 tỷ đồng…
Chính sách vay vốn (trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất). Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nam Định đã phê duyệt và giải ngân 06 đơn vị được vay vốn trả lương ngừng việc cho 252 lượt người với số tiền 980,49 triệu đồng (tỷ lệ giải ngân đạt 100%).
Có thể thấy sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành tỉnh Nam Định đối với người dân đặc biệt là người lao động, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, đã giúp ổn định đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.
Minh Hiền