Lao động
Hà Giang giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 10.670 lao động
10:10 AM 20/12/2021
(LĐXH)- Theo báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Giang, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tính đến ngày 17/12, toàn tỉnh đã điều chỉnh giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 940 đơn vị, tương ứng với 10.670 lao động, số tiền tính giảm hơn 1,638 tỷ đồng.
Ông Phạm Hữu Trí, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Giang, cho biết: Ngay sau khi có Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg; đồng thời, tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp các chính sách của Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nhiều lao động tỉnh Hà Giang phấn khởi khi đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

“Với chức năng được giao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện đến các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các huyện, thành phố, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện việc xác lập, thẩm định và phê duyệt, chi hỗ trợ cho lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phân công cán bộ đầu mối thực hiện việc cung cấp thông tin về tình hình, kết quả triển khai chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” - Phó Giám đốc Phạm Hữu Trí, thông tin.
Theo báo cáo, tính đến hết ngày 17/12/2021, thực hiện chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tỉnh Hà Giang đã điều chỉnh giảm mức đóng cho 940 đơn vị với 10.670 lao động, số tiền tính giảm hơn 1,638 tỷ đồng.
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện tạm dừng đóng cho 01 doanh nghiệp với 4 lao động, số tiền là 4.624.400 đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Giang đã có văn bản triển khai. Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn chưa nhận được hồ sơ của các cơ sở dạy nghề và đơn vị sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ 19 người lao động, trong đó có 5 người lao động đang nuôi con nhỏ, với kinh phí 73.635.000 đồng (18 người hỗ trợ mức 3.710.000 đồng và 01 người hỗ trợ 1.855.000 đồng).
Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ phê duyệt với kinh phí 4.000.000 đồng của 03 lao động, trong đó có 01 lao động bị ngừng việc đang mang thai (hỗ trợ với mức 1.000.000 đồng/người và 01 lao động đang mang thai)
Đối với chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp nhận 04 hồ sơ xong không đủ điều kiện được hưởng. Nguyên nhân do hồ sơ của người lao động không đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, đồng thời người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, Trung tâm đã làm văn bản trả lời người lao động theo quy định.
Về chính sách hỗ trợ người điều trị Covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, hiện Sở Y tế đã tổng hợp trình UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ theo quy định.
Chính sách, hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 02 hướng dẫn viên du lịch.
Đối với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và Quyết định cấp kinh phí (03 đợt) hỗ trợ cho 47 hộ với kinh phí 141.000.000 đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện cho vay 09 doanh nghiệp, tương ứng với 113 lao động, số tiền giải ngân vay gần 1,110 tỷ đồng.
Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Giang đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 03 đợt cho 18 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) với kinh phí 27 triệu đồng (thành phố Hà Giang 01 lao động, huyện Mèo Vạc 06 lao động, huyện Bắc Quang 11 lao động).
Đối với thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động về việc bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng BHTN 1% cho 956 đơn vị, tương ứng với 11.802 lao động, tổng số tiền đã giảm gần 1,548 tỷ đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ của 12.755 lao động (trong đó số lao động đã dừng tham gia BHTN là 2.372 lao động và số lao động đang tham gia BHTN là 10.275 lao động tại 977 đơn vị); trong đó, có 327 lao động đang tham gia BHTN nhưng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
Đến nay, việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg trên địa bàn đã được lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang quan tâm, chỉ đạo sát sao; các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách cũng như tổ chức triển khai thực hiện. Việc thực hiện chính sách đảm bảo được tính khách quan, minh bạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

Chí Tâm