Lao động
Nghệ An tiếp tục hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch
10:29 AM 16/02/2022
(LĐXH)- UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định tiếp tục giải quyết kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với 7.939 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-9 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.
(ảnh minh họa)
Cụ thể, tại Quyết định số 352/QĐ-UBND, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho 137 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền 389.785.000 đồng; hỗ trợ cho 2.323 người lao động ngừng việc với số tiền 4.042.000.000 đồng; hỗ trợ cho 3.613 trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, với số tiền trên 4.911.280.000 đồng.
UBND tỉnh cũng quyết định hỗ trợ cho 648 hộ kinh doanh với số tiền là 1.944.000.000 đồng; hỗ trợ đối với 1.218 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh với số tiền 1.827.000.000 đồng.
UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Con Cuông, Kỳ Sơn, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã số tiền 1.685.422.000 đồng để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng.
Đồng thời, UBND tỉnh quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh số tiền 11.248.643.000 đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên./.
PV