Lao động
Hơn 8.500 lao động ở Lai Châu được giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động
06:47 PM 25/12/2021
(LĐXH)- Báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lai Châu tính đến thời điểm ngày 24/12/2021, toàn tỉnh đã giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 522 đơn vị, tương ứng với 8.533 lao động, tổng số tiền được giảm trừ hơn 1,264 tỷ đồng...
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương chủ động phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tìm hiểu, nắm rõ các cơ chế, chính sách hỗ trợ; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách nhằm đảm bảo nguyên tắc kịp thời, thiết thực, hiệu quả và quyết định ban hành đến đâu, thực hiện chi hỗ trợ ngay đến đó.
Đến nay, Lai Châu đã có 346 lao động tự do được chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (ảnh minh họa)
Kết quả tính đến ngày 24/12/2021, toàn tỉnh đã giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 522 đơn vị, tương ứng với 8.533 lao động, tổng số tiền được giảm trừ hơn 1,264 tỷ đồng; hỗ trợ 02 đơn vị với 10 lao động tạm đừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với số tiền 31,8 triệu đồng.
Tỉnh thực hiện hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên cho 16 người với số tiền 66,36 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 02 người lao động đang mang thai với số tiền là 2 triệu đồng, 04 người lao động đang nuôi 05 con chưa đủ 6 tuổi với số tiền 5 triệu đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, tỉnh đã hỗ trợ F0, F1 phải cách ly y tế cho 99 người, kinh phí 101,15 triệu đồng, gồm: 11 người F0 bằng 17,92 triệu đồng, 88 người F1 bằng 83,23 triệu đồng (trong đó, hỗ trợ trẻ em đang điều trị Covid-19 hoặc cách ly tế là 09 người bằng 9 triệu đồng).
Về chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch, Sở Văn hóa - thể thao và Du lịch Lai Châu đã hỗ trợ cho 04 hướng dẫn viên du lịch với số tiền 14,84 triệu đồng.
Đến nay, Lai Châu đã thực hiện hỗ trợ hộ kinh doanh cho 19 hộ, kính phí hỗ trợ 57 triệu đồng (mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ).
Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân cho 03 đơn vị để trả lương ngừng việc cho 31 người lao động với số tiền 298 triệu đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh, Lai Châu đã tiến hành chi trả hỗ trợ cho 346 người lao động, tổng kinh phí là 519 triệu đồng (thành phố lai Châu 228 người, các huyện: Mường Tè 10 người, Nậm Nhùn 10 người, Than Uyên 44 người, Tam Đường 04 người, Phong Thổ 22 người, Tân Uyên 16 người và Sìn Hồ 12 người).
Ông Đèo Văn Thương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lai Châu, đánh giá: Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg luôn có sự  phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh. Việc thực hiện chính sách đảm bảo được tính khách quan, minh bạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách. Qua đó, đã kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lai Châu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động; tiếp tục rà soát các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP trên địa bàn để thực hiện chi trả kịp thời; không để sót đối tượng, không để trục lợi chính sách; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ và quyết định hỗ trợ cho các đối tượng thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc hỗ trợ chính sách cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.

Chí Tâm