Lao động
Hải Dương nỗ lực thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19
06:46 PM 25/12/2021
(LĐXH)- Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, tỉnh Hải Dương đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương, trong tháng 12/2021, toàn tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 6.294 người sử dụng lao động, tương ứng với 317.690 người lao động, tổng số tiền giảm đóng gần 8,240 tỷ đồng; tổng kinh phí hỗ trợ tính từ đầu kỳ đến nay đạt hơn 50,261 tỷ đồng.
Số doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là 05 doanh nghiệp với 692 người lao động, tổng số tiền gần 3,673 tỷ đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ 10 trường hợp là người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 661 người lao động với tổng số tiền hơn 2,711 tỷ đồng.

317.690 người lao động ở Hải Dương đã được hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, tính đến ngày 23/12/2021, số người lao động được phê duyệt là 955 người (trong đó có 40 người đang mang thai), số trẻ em dưới 6 tuổi được phê duyệt 515 trẻ em, tổng số tiền được phê duyệt gần 3.857 tỷ đồng. Đến nay, số lao động đã được hỗ trợ là 800 người (trong đó có 34 người đang mang thai), số trẻ em dưới 6 tuổi được phê duyệt là 428 trẻ em, tổng số tiền đã hỗ trợ thực tế hơn 3,276 tỷ đồng.
Về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, số người lao động được phê duyệt là 3.103 người (trong đó có 76 người đang mang thai), số trẻ em dưới 6 tuổi được hỗ trợ 1.461 trẻ em, tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ là 4,640 tỷ đồng. Hiện tại, Hải Dương đã thực hiện hỗ trợ cho 1.107 người lao động (trong đó có 28 người đang mang thai), số trẻ em dưới 6 tuổi được hỗ trợ 500 trẻ em, tổng số tiền hỗ trợ là 1,635 tỷ đồng.
Đến nay, số người lao động đã được hỗ trợ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp của tỉnh là 02 người, số trẻ em dưới 6 tuổi được phê duyệt là 02 trẻ em, tổng số tiền là 9.420.000 đồng.
Về chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế và hỗ trợ thêm đối với trẻ em, toàn tỉnh đã có 960 người được nhận hỗ trợ (trong đó số trẻ em là F0, F1 được hỗ trợ thêm là 53 trẻ em), với số tiền hỗ trợ 888.590.000 đồng.
Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch, lũy kế đến thời điểm hiện tại, số người là viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch được phê duyệt là 62 người (hướng dẫn viên du lịch), số tiền hỗ trợ hơn 230 triệu đồng. Hiện tại đã có 60 người nhận hỗ trợ, số tiền 222,6 triệu đồng.
Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, Hải Dương đã phê duyệt 180 hộ, số tiền hỗ trợ 540 triệu đồng và đã có 45 hộ nhận số tiền hỗ trợ là 135 triệu đồng.
Đối với kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, tính đến ngày 23/12/2021, số đơn vị của tỉnh Hải Dương được giảm đóng BHTN từ 1% xuống 0% là 5.952 đơn vị, tương ứng với 316.397 người lao động, tổng kinh phí giảm đóng gần 51 tỷ đồng. Số lao động đang tham gia BHTN và có thời gian đóng BHTN được bảo lưu đã được giải quyết hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là 361.159 người, tổng số tiền hơn 866 tỷ đồng.
Tiếp đến, thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương đã có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát số lượng các đối tượng: hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh. Đồng thời, đề xuất tiêu chí xác định đối tượng đang hoạt động trên địa bàn thuộc ngành, địa phương quản lý; hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đảm bảo các nguyên tắc theo quy định. Tuy nhiên, đến nay không có địa phương nào đề xuất đối tượng hỗ trợ và tiêu chí xác định đối tượng thuộc địa bàn quản lý.
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng để người dân, doanh nghiệp nắm bắt, hiểu các chính sách hỗ trợ…

Chí Tâm