Lao động
Đối thoại định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động
08:11 AM 29/04/2022
(LĐXH) - Ngày 28/4/2022, tại Hà Nội, Hội đồng quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2022 nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ.
Đối thoại định kỳ về ATVSLĐ năm 2022
Chủ trì Đối thoại có ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quốc gia về ATVSLĐ; Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về ATVSLĐ; Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn Lao động. Tham dự đối thoại còn có đại diện các thành viên của Hội đồng, như: Bộ Y tế, Xây dựng, Công thương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp và Sở LĐTBXH các địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh cho biết, thực hiện Luật ATVSLĐ trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hơn, việc đối thoại định kỳ về chính sách nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu hiết giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan quản lý Nhà nước, qua đó góp phần xây dựng cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện hơn. 
Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Sau 05 lần tổ chức đối thoại từ năm 2017 đến năm 2021, ở cấp quốc gia nhiều nội dung chính sách vướng mắc đã được sửa đổi, bổ sung nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; ở cấp tỉnh đã có nhiều thông tin được chia sẻ, giải đáp. Sau đối thoại năm 2021, các thành viên Hội đồng tích cực tư vấn cho Chính phủ, Bộ, ngành ban hành nhiều chính sách mới như Bộ LĐTBXH đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Nghị quyết, 02 Quyết định về chính sách nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 07 Thông tư; Bộ Y tế: 01 Thông tư; Bộ Xây dựng: 02 Nghị định, 01 Thông tư; Bộ Công Thương: 07 Thông tư…). Qua đó đã giúp tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người lao động.
Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị đề nghị đại diện cơ quan thành viên Hội đồng báo cáo các kết quả giải quyết, kiến nghị sau Phiên đối thoại năm 2021 và trả lời các nội dung đã được Ban Thư ký Hội đồng tổng hợp. Đồng thời tiếp tục đối thoại các vấn đề liên quan đến các chính sách mới ban hành, đặc biệt tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người lao động trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.
Ông Bùi Đức Nhưỡng chia sẻ một số thông tin tại đối thoại
Ông Bùi Đức Nhưỡng - Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) cho biết, sau đối thoại năm 2020, Bộ LĐTBXH đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó có chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0%, áp dụng từ 01/7/2021 – 30/6/2022. Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành 07 thông tư quy định về tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đào tạo chuyên gia đánh giá việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ làm cơ sở đánh giá giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…
Tại buổi đối thoại, Hội đồng đã trao đổi, đối thoại với các địa phương, doanh nghiệp về nhiều nhóm ý kiến: Quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; nhóm ý kiến về quản lý công tác huấn luyện ATVSLĐ; nhóm ý kiến về chế độ, chính sách ATVSLĐ, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; lĩnh vực khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động; lĩnh vực quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động…  
Các đại biểu tham dự đối thoại
Toàn bộ các kiến nghị và kết quả của cuộc đối thoại sẽ được báo cáo gửi tới Chính phủ và chuyển tải tới các thành viên Hội đồng quốc gia. Một số vấn đề quan trọng sẽ được xem xét, lựa chọn để đưa ra biểu quyết trong Hội đồng quốc gia trong phiên họp thường kỳ sắp tới./.
Nguyễn Hiền