Giáo dục - Nghề nghiệp
Bước tiến mới trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Lao động – Xã hội
10:55 AM 24/01/2022
(LĐXH) - Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Lao động – Xã hội luôn được quan tâm và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
Từ năm 2016 đến nay, số lượng đề tài NCKH ở tất cả các cấp thực hiện hàng năm đã tăng lên nhiều. Trường cũng rất quan tâm, khuyến khích cán bộ, giảng viên trong việc công bố sản phẩm NCKH. Hệ thống giáo trình, tài liệu học tập là sản phẩm của các đề tài khoa học đã được biên soạn và được cập nhật, hoàn thiện. Các hoạt động hợp tác quốc tế của trường đã góp phần nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đã góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của trường đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước và quốc tế. Các chương trình hợp tác được triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực đã chứng minh sự thích nghi tốt với quá trình hội nhập quốc tế về đào tạo của trường. Trình độ chuyên môn và khả năng sử dụng ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên ngày càng được cải thiện.
Trong 6 năm qua, Nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, giải quyết những vấn đề thực tiễn sát với sự phát triển của đơn vị và toàn ngành, trong đó xác định mục tiêu chủ yếu là “Nâng cao chất lượng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, phấn đấu hàng năm đạt và vượt các chỉ tiêu về nghiên cứu khoa học đã đề ra, hướng tới đạt được các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục: “Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ”. Đồng thời đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước của Trường Đại học Lao động – Xã hội (2/7/2020)
Trường đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế về NCKH của giảng viên trong Trường; quy chế tài chính trong NCKH; quy định quản lý Trang Thông tin điện tử của Trường; quy định về chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm; chương trình đào tạo môn học Giáo dục thể chất. Xuất bản Bản tin Đại học Lao động - Xã hội theo quy định hiện hành; triển khai tự chủ đào tạo Giáo dục thể chất - An ninh quốc phòng.
Do vậy, từ năm 2016 -2021, công tác NCKH đã đạt và vượt được các chỉ tiêu đề ra, cụ thể:
Về đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước: Trường đã chủ trì thực hiện 01 đề tài: “Nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số đến năm 2030”, thực hiện trong 2 năm 2017-2018. Đây là đề tài cấp nhà nước thứ hai từ trước đến nay của nhà trường. Theo kế hoạch NCKH giai đoạn 2017-2020, năm 2017 đã hoàn thành, và cần thực hiện thêm 01 đề tài cấp Nhà nước trong các năm 2018-2020. Đề tài có tính ứng dụng cao giúp cho Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương trong việc đưa ra chủ trương, hoạch định chính sách thu hút nguồn nhân lực phục vụ phục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số hiện nay. Cụ thể kết quả nghiên cứu của đề tài đã được chuyển giao đến các bộ, ban ngành ở Trung ương và địa phương để triển khai áp dụng như Ủy ban dân thuộc Chỉnh phủ, Hội đồng dân tộc, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời có 10 tỉnh thành trong cả nước như: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum, Sóc Trăng, ĐăK LăK, Đăk Nông. Đây là những đơn vị tiếp nhận sản phẩm của đề tài để vận dụng trong việc hoạch định chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số từ nay đến năm 2030. Qua công trình nghiên cứu này Ủy Ban dân tộc đã tiếp thu và đưa vào xây dựng Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số đã được trình ra Quốc hội thông qua để triển khai trong suốt nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Về đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp trường: Trong giai đoạn 2016- 2021, Trường đã thực hiện nghiên cứu thành công 36 đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh; 361 đề tài cấp Trường (trung bình mỗi năm hoàn thành 50-60 đề tài các cấp) vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra mỗi năm từ 20-30 đề tài các cấp.
Tất cả các đề tài nghiên cứu, bài nghiên cứu, bài báo, hội thảo đều là những nghiên cứu phát hiện mới đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhiều vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, an sinh xã hội của đất nước, bộ ngành và địa phương. Trên cơ sở đó các cơ sở đó các Bộ, ban ngành có cơ sở trong việc hoạch định chính sách về phát triển nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn của đất nước. Các chính sách liên quan đến bình đẳng giới, dân tộc, tôn giáo và các vấn đề an sinh xã hội cơ bản của con người, trong đó đặc biệt liên quan đến những đối tượng yếu thế như: Người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em gái, người già, người cô đơn, công nhân...
Hội thảo khoa học quốc gia Kế toán - Kiểm toán - Tài chính: Đổi mới và Hội nhập" (ngày 27/4/2021)
Về bài viết đăng tạp chí, kỷ yếu hội thảo, xây dựng chương trình và biên soạn các giáo trình đào tạo: Trong 5 năm 2016 – 2020: Tổng số bài báo, công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước là 887 bài; đặc biệt trong những năm gần đây số bài báo, công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế đã tăng đáng kể; số giáo trình mới được xuất bản là 169 cuốn, 32 chương trình mới đã được hoàn thành. Nhà trường đã chủ trì tổ chức 55 hội nghị khoa học và tham gia nhiều hội nghị khoa học trong và ngoài nước. Riêng năm 2021, Trường đã thực hiện được trên 200 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín (trong đó có hơn 30 bài báo quốc tế), trên 300 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo (trong đó có gần 10 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế). Bên cạnh đó, Trường đã tổ chức 23 hội thảo cấp quốc gia, cấp trường; phát hành 08 Bản tin của Trường Đại học Lao động - Xã hội. Cùng với đó là đã thực hiện chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng.  Nhà trường đã hoàn thiện 12 chương trình đào tạo trình độ đại học, 05 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; Xây dựng mới 02 Đề án và chương trình đào tạo phục vụ việc mở các mã ngành đào tạo mới (Bảo hiểm - Tài chính và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành). Biên soạn trên 40 giáo trình, bài giảng, sách bài tập… để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên. Các đề tài khoa học phần lớn được đánh giá đạt kết quả tốt, có tính ứng dụng cao.
Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Trường đã đón nhiều lượt khách quốc tế đến làm việc tại Trường. Đặc biệt trong năm 2019, Trường đã đón 20 cán bộ cấp Vụ và cấp Phòng của Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào sang tập huấn về Quản lý lao động và giải quyết tranh chấp lao động. Trường đã cấp học bổng cho hơn 20 sinh viên Lào học đại học, thạc sĩ; ký kết 15 dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế và các trường Đại học như: Văn phòng SAMHSA, Đại học California ở LosAngeles, tổ chức Mainlien (Hà Lan), Mạng lưới quốc tế ATTC quốc tế, Bộ Y tế và dịch vụ công người Hoa Kỳ (HHS)….
Năm 2021, Trường đã đón tiếp 02 đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường. Đoàn của tổ chức UNICEF cùng với đại diện của Cục Trẻ em đã đề xuất hợp tác với Trường xây dựng các chương trình tập huấn/bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em về pháp luật; hệ thống bảo vệ trẻ em; đánh giá nhu cầu và các nguy cơ bị xâm hại đối với trẻ em và các biện pháp can thiệp bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp, nghiêm trọng.
Trường Đại học LĐXh phối hợp với tổ chức Hanns Seidel Foundation (Đức) tổ chức thành công hội thảo cấp quốc gia “Quản lý nguồn nhân lực xanh: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam” (ngày 14/10/2021)
Các hoạt động hợp tác tập trung chủ yếu vào việc phối hợp tổ chức các hội thảo tạo diễn đàn cho các giảng viên và sinh viên của Trường trao đổi học thuật, cập nhật thông tin chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực từ các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Trường đã phối hợp với tổ chức Hanns Seidel Foundation (Đức) tổ chức thành công hội thảo cấp quốc gia “Quản lý nguồn nhân lực xanh: cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam”. Hội thảo đã góp phần mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa các giảng viên của Trường và các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mang lại nguồn tri thức quý cho các giảng viên và sinh viên của Trường.
Năm 2022 phấn đấu thực hiện từ 4-6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Trường Đại học Lao động – Xã hội phấn đấu đăng ký, đấu thầu và thực hiện từ 4-6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương, trên 100 đề tài cấp trường; khoảng 250 bài đăng tạp chí trong nước, trên 100 bài đăng tạp chí, hội thảo quốc tế ở nước ngoài;  khoảng 500  bài đăng hội thảo trong nước và trên 40 bài đăng hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam; Tổ chức ít nhất 04 hội thảo quốc gia, 20 hội thảo cấp trường; 80 Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Đón các đoàn công tác, đoàn chuyên gia quốc tế vào làm việc với Trường trong chương trình y tế - xã hội và chỉnh hình.
Để đạt được các mục tiêu này, Trường Đại học Lao động – Xã hội sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học và công nghệ để tiến tới chuẩn hóa các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường. Tổ chức rà soát, chỉnh sửa, chương trình đào tạo tiến sĩ và 05 chương trình đào tạo thạc sĩ. Đồng thời khuyến khích các đơn vị và cá nhân đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ/Tỉnh, cấp Trường, có nội dung thiết thực và hướng theo các chương trình công tác của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Nhà nước. Tăng cường việc thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh để đấu thầu thực hiện các đề tài cấp Tỉnh/Thành phố và Nhà nước. Khuyến khích các cán bộ, giảng viên viết bài đăng trên các tạp chí quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên dưới nhiều hình thức khác nhau.
Minh Anh