Lao động
Bắc Giang: Thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp
06:18 PM 22/01/2021
Năm 2020 là năm khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động bởi làn sóng dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động, việc làm của doanh nghiệp trong tỉnh Bắc Giang nói riêng và toàn quốc nói chung, chính vì bởi lẽ đó Bảo hiểm thất nghiệp càng thể hiện vai trò “Phao cứu cánh cho người lao động khi gặp khó”.
Việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện tính nhân văn, tinh thần đoàn kết của người lao động và chủ sử dụng lao động đối với những lao động bị mất việc. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã giúp hàng nghìn người lao động giảm bớt khó khăn khi mất việc làm và nhanh chóng tìm được việc làm mới để ổn định cuộc sống, với những lợi ích mang lại trong thời gian qua, bảo hiểm thất nghiệp thực sự đi vào cuộc sống và trở thành cứu cánh cho người lao động.
 Người lao động đến đăng ký thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
Bên cạnh đó người hưởng trợ cấp BHTN còn được hưởng các quyền lợi khác gồm: hỗ trợ chi phí học nghề thời gian tối đa không quá 6 tháng, mức hỗ trợ học nghề tùy theo mức chi phí học nghề của từng nghề và thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp NLĐ có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định thì phần vượt quá mức chi phí này do người lao động chi trả; được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí và hưởng chế độ BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Tính đến ngày 15/12/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thực hiện tiếp nhận  và giải quyết 14.914 hồ sơ, tư vấn chính sách Bảo hiểm thất nghiệp 15.950 người. Trước tình hình khó khăn của đại dịch COVID-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Giang đã thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt để quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ diễn ra liên tục, thuận lợi, nhanh chóng, đúng đối tượng và đúng quy định theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Việc làm (Bộ Lao động – TB&XH) và Sở Lao động – TB&XH nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp. Đạt được kết quả là được qua sự quan tâm, chỉ đạo UBND tỉnh, hỗ trợ sát sao của Cục Việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền của địa phương trong và ngoài tỉnh.
Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, Trung tâm dịch vụ việc làm luôn chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ thông tin, tư vấn chính sách BHTN, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề để chuyển đổi nghề cho người lao động, thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như: Thiết lập đường dây nóng 1900561292, hỗ trợ online trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích…
Cùng với tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian tới tiếp tục tăng cường kết nối cung cầu lao động nhằm cân bằng cung – cầu lao động thông qua tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ vào ngày 5 hàng tuần và phối hợp với các địa phương để tổ chức các điểm sàn lưu động vệ tinh; khai thác hiệu quả thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động sớm quay lại thị trường lao động, ổn định cuộc sống./.
PV