Lao động
Bắc Giang: Gần 376 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
03:59 PM 20/09/2021
(LĐXH)- Thời gian qua, các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được triển khai thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bỏ sót, không để xảy ra tiêu cực…
Cán bộ LĐTBXH thị trấn Bích Động (Việt Yên) hướng dẫn người lao động hoàn thiện thủ tục hưởng chính sách từ Nghị quyết 68
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương hoàn thành nhanh chóng, kịp thời việc hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; UBND các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã rà soát, đôn đốc các trường hợp có khả năng thuộc diện hỗ trợ làm hồ sơ, thủ tục đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ… Đến ngày 13/9/2021, toàn tỉnh đã hỗ trợ được: 415.842 lượt người; 4.151 doanh nghiệp; 2.789 hộ kinh doanh. Tổng số kinh phí đã phê duyệt hỗ trợ là gần 506 tỷ đồng, tổng số kinh phí đã chi trả là hơn 375,6 tỷ đồng cụ thể như sau:
BHXH tỉnh Bắc Giang đã thông báo cho 4.041 đơn vị được giảm đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho 237.924 lao động với số tiền giảm gần 5,8 tỷ đồng/tháng (ước 62,973 tỷ đồng cho 12 tháng) (Đến nay đã hoàn thành xong cho 100% đơn vị đủ điều kiện). Đã duyệt cho 05 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 5.101 lao động với số tiền gần 4,7 tỷ đồng/tháng với mức giảm 06 tháng ước hơn 28 tỷ đồng (Đã hoàn thành việc hỗ trợ với các doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện).
Đối với nhóm chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Đã phê duyệt và giải ngân cho 101 doanh nghiệp vay vốn để trả lương khi phục hồi sản xuất kinh doanh cho 58.044 lao động với số tiền 197 tỷ đồng; và cho 04 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho 538 lao động với số tiền 1,38 tỷ đồng. Việc triển khai chính sách diễn ra thuận lợi, toàn bộ doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện đều được giải quyết xong; hiện tại Bắc Giang là tỉnh dẫn đầu cả nước trong việc giải ngân cho vay hỗ trợ cho doanh nghiệp (Đã hoàn thành việc hỗ trợ với các doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện)
Về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm: Đã hoàn thành việc rà soát và xác định đến thời điểm hiện nay mới có 01 doanh nghiệp có nhu cầu đề nghị hỗ trợ từ thời điểm cuối tháng 9/2021 (Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải).
Nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp người lao động. Đã phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động với tổng kinh phí hỗ trợ là 233,4 tỷ đồng, đã chi trả cho người lao động được hơn 103 tỷ đồng, cụ thể như sau:
Việc hỗ trợ lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Toàn tỉnh đã phê duyệt cho 34.015 lao động (trong đó hỗ trợ bổ sung cho 1.289 lao động đang mang thai và 15.835 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động) với số tiền hơn 116,5 tỷ đồng. Đã chi trả cho 13.103/34.015 lao động đạt 38,5% so với số đã phê duyệt với số tiền hơn 45,6 tỷ đồng.
Việc hỗ trợ lao động ngừng việc: Toàn tỉnh đã phê duyệt cho 55.876 lao động (trong đó hỗ trợ bổ sung cho 1.502 lao động đang mang thai và 21.640 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động) với số tiền 79.018.000.000 đồng. Đã chi trả cho 16.190 lao động đạt 29% so với số đố tượng đã phê duyệt với số tiền trên 24,5 tỷ đồng.
Cán bộ LĐTBXH xã Cảnh Thụy (Yên Dũng) và đại diện ban quản lý thôn Biền Đông rà soát, lập danh sách lao động tự do trên địa bàn.
Việc hỗ trợ lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Toàn tỉnh đã phê duyệt 04 lao động với số tiền 17.84 triệu đồng; chi trả cho 02 lao động với số tiền 10,4 triệu đồng.
Việc hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: Toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng đã nộp tiền ăn (đối tượng chưa được hỗ trợ) như sau: Đã phê duyệt cho 612 đối tượng F0 với số tiền hơn 1 tỷ đồng; Đã phê duyệt cho 14.410 đối tượng F1 với số tiền gần 19,8 tỷ đồng; Hỗ trợ bổ sung cho 2.315 trẻ em là đối tượng F0, F1 với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã chi trả hơn 19,3 tỷ đồng cho 15.274/17.337 đối tượng F0, F1 và trẻ em là F0, F1; đạt tỷ lệ 88,1% số đối tượng đã phê duyệt.
Việc Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch: Sở Văn hóa thể thao và du lịch đã phê duyệt và đã chi hỗ trợ xong cho: 01 hướng dẫn viên du lịch số tiền 3,7 triệu đồng; 25 viên chức hoạt động nghệ thuật với số tiền gần 93 tỷ đồng.
Việc hỗ trợ hộ kinh doanh: Đã phê duyệt hỗ trợ cho 2.879 hộ kinh doanh với số tiền gần 8,4 tỷ đồng. Đã chi cho 2.414 hộ đạt 86,55% số đã phê duyệt với số tiền 7,24 tỷ đồng.
Hỗ trợ cho lao động không có giao kết HĐLĐ theo Quyết định 722/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 4.188 lao động không có giao kết HĐLĐ (lao động tự do) với số tiền gần 6,3 tỷ đồng. Đã chi trả cho 4.135 người lao động đạt 98,73% so với số đã phê duyệt với số tiền 6,2 tỷ đồng. UBND thành phố Bắc Giang phê duyệt hỗ trợ thêm 1.500.000 đồng/hộ cho 648 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch với số tiền  972 triệu đồng. Bắc Giang là tỉnh đầu tiên ở khu vực miền Bắc đã ban hành chính sách hỗ trợ cho lao động tự do (không có giao kết hợp đồng lao động) theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục phối hợp, xử lý tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các huyện, thành phố; đôn đốc các huyện, thành phố kịp thời phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ và chi trả cho các đối tượng được phê duyệt. Tập trung hoàn thiện phần mềm chống trùng đối tượng hỗ trợ; kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ. Ban quản lý các KCN tỉnh đôn đốc doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động đủ điều kiện xong trong tháng 9/2021. UBND các huyện, thành phố rà soát, xử lý các hồ sơ phát sinh và chi trả cho đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng…/.
Minh Hưng