Lao động
Sự cố cháy tại Công trường Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng Sự cố cháy tại Công trường Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng
(LĐXH) Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 07/03/2018 tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã ...
2 3 4 5 6 7 8