Lao động
Hải Phòng: Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động Hải Phòng: Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động
(LĐXH) – Thời gian qua, các cấp, các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp để cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát cá...
2 3 4 5 6 7 8