Lao động
Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE) Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE)
(LĐXH) - Vừa qua, tại hội trường Bệnh viện 199 – Bộ Công An đã diễn ra Hội thảo “Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE” do Trung tâm Nghiên cứu ...
2 3 4 5 6 7 8