Lao động
Quảng Ninh: Nỗ lực trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm Quảng Ninh: Nỗ lực trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm
(LĐXH) – Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động đặc biệt là lao động thuộc đối tượng bị thu hồi đất, lao động đánh ...
2 3 4 5 6 7 8