Lao động
Phú Yên ưu tiên phát triển việc làm khu vực miền núi Phú Yên ưu tiên phát triển việc làm khu vực miền núi
(LĐXH) - Thực hiện Nghị Quyết số 41 của HĐND tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp cùng vớ...
2 3 4 5 6 7 8