Lao động
Trà Vinh: Phát huy vai trò kết nối, tạo việc làm cho người lao động Trà Vinh: Phát huy vai trò kết nối, tạo việc làm cho người lao động
(LĐXH) - Sau hai năm chịu sự ảnh hưởng và tác động của dịch Covid-19, tình hình hoạt động của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nên nhiều người lao động trên địa bàn Tr...
2 3 4 5 6 7 8