Lao động
Giám sát kết quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại huyện Đồng Văn Giám sát kết quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại huyện Đồng Văn
(LĐXH)- Trong chương trình làm việc tại huyện Đồng Văn, ngày 25/10, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hà Giang do Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hoàng Văn Kiên cùn...
2 3 4 5 6 7 8