Lao động
Huyện Gia Lâm tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2019 Huyện Gia Lâm tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2019
Ngày 12/5, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, UBND huyện Gia Lâm phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức phiên giao dịch ...
2 3 4 5 6 7 8