Lao động
Thái Bình: 45.000 lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 Thái Bình: 45.000 lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, tính đến ngày 23.3, toàn tỉnh có trên 45.000 lao động tại 48 doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
2 3 4 5 6 7 8