Lao động
Lào cai: Nỗ lực tạo việc làm bền vững cho người lao động Lào cai: Nỗ lực tạo việc làm bền vững cho người lao động
(LĐXH) – Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn.
2 3 4 5 6 7 8