Lao động
Hòa Bình: Thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm Hòa Bình: Thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm
(LĐXH) Theo tin từ Sở LĐTBXH tỉnh Hòa Bình, trong 9 tháng đầu năm 2018, với sự quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, tỉnh Hòa Bình đã giải quyết việc làm...
2 3 4 5 6 7 8