Lao động
Lai Châu: Nhiều kết quả đáng khích lệ trong hoạt động cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm Lai Châu: Nhiều kết quả đáng khích lệ trong hoạt động cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm
(LĐXH)-Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, có đường biên giới dài 256,165 km; diện tích tự nhiên 9.068 km2; có vị trí chiến lược ...
2 3 4 5 6 7 8