Lao động
Giai đoạn 2021-2025: Cà Mau đặt mục tiêu tạo 200.000 việc làm mới Giai đoạn 2021-2025: Cà Mau đặt mục tiêu tạo 200.000 việc làm mới
(LĐXH)-Xác định, công tác giải quyết việc làm cho người lao động (NLĐ) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, thời gia...
2 3 4 5 6 7 8