Lao động
Huyện Nghĩa Hưng nỗ lực tạo việc làm cho người lao động Huyện Nghĩa Hưng nỗ lực tạo việc làm cho người lao động
Xác định giải quyết việc làm cho người lao động là công tác quan trọng, góp phần ổn định đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, tron...
2 3 4 5 6 7 8