Lao động
Người dân Yên Bái dễ dàng tiếp cận với thông tin về xuất khẩu lao động
11:30 AM 23/07/2020
(LĐXH)- Yên Bái tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tuyên truyền, phổ biến các quy định và công khai các thông tin liên quan đến công tác XKLĐ.
Với mục tiêu tạo công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là người nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác XKLĐ đến cán bộ, đảng viên ngành LĐTB&XH; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, vận động sâu rộng trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi XKLĐ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và có việc làm ổn định.
Các thông tin về XKLĐ được đăng tải công khai trên Trang mạng xã hội của Trung tâm DVVL Yên Bái
Những năm gần đây, nhu cầu tuyển chọn lao động của những thị trường cho thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... tăng mạnh, do vậy  các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm công tác xuất khẩu lao động và đây được được xem là giải pháp chủ đạo góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Để đẩy mạnh hoạt động XKLĐ, ngành LĐTB&XH Yên Bái đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, lao động ở các vùng nông thôn hiểu biết đầy đủ về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác XKLĐ.
Thường xuyên cập nhật và tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về các thị trường lao động ngoài nước; công khai danh sách, địa chỉ các doanh nghiệp đang tuyển chọn lao động xuất khẩu tại các địa phương, số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn; điều kiện lao động và sinh hoạt; các khoản phí phải nộp, quyền lợi và trách nhiệm của người lao động khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; thường xuyên tổ chức kiểm tra về công tác xuất khẩu lao động.
Định kỳ hằng tháng, quý, năm nghe các phòng, địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, những tồn tại, hạn chế để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh có hướng chỉ đạo và giải quyết. Qua công tác tuyên truyền đã giúp người lao động chủ động chuẩn bị điều kiện tham gia XKLĐ, phòng tránh tiêu cực. Do đó, tỉnh Yên Bái được đánh giá là một trong những tỉnh ít có lao động vi phạm các chính sách XKLĐ của Việt Nam.
Cùng với đó, ngành LĐTB&XH Yên Bái đã làm tốt công tác theo dõi quản lý, hỗ trợ lao động, giải quyết chế độ liên quan. Theo đó, phối hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp dịch vụ hoạt động XKLĐ tuyên truyền, tư vấn cho lao động chuyển sang đi làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan và thị trường các nước Trung Đông; phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước tuyển lao động đi thực tập kỹ thuật và thực tập tay nghề tại Nhật Bản và Cộng Hòa Liên Bang Đức, làm việc tại Đài Loan theo những đơn hàng có chi phí thấp.
Yên Bái coi trọng công tác tư vấn về lao động, việc làm cho đối tượng trẻ
Sở LĐTB&XH Yên Bái cũng đã phối hợp có hiệu quả với cơ quan báo chí và phát thanh, truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh để tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật với nhiều bài viết, phóng sự về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, những mô hình hay, hiệu quả trong việc tuyển chọn và quản lý lao động, góp phần ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực phát sinh trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hạn chế sự can thiệp, thâm nhập của các cá nhân và tổ chức phản động để lợi dụng xuyên tạc, chống phá chính sách XKLĐ của Việt Nam.
Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng tới hoạt động của hơn 2.230 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và làm ảnh hưởng tới sinh kế của hàng chục nghìn lao động; nhiều thị trường xuất khẩu lao động truyền thông bị dừng, nhiều lao động phải trở về nước.
Mặc dù vậy, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường cơ hội cho người lao động. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được chú trọng thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng để giúp người lao động địa phương tiếp cận những thông tin tuyển dụng mới nhất của các doanh nghiệp nội địa và nước ngoài.
Theo đánh giá, công tác đưa người lao Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan có liên quan hỗ trợ, phối hợp để thực hiện các giải pháp phát triển xuất khẩu lao động.
Các chính sách hỗ trợ đẩy mạnh XKLĐ vẫn tiếp tục được tạo điều kiện thực hiện và được mở rộng như chương trình hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 71/2009/TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Dự án hỗ trợ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề. Phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tích cực, chủ động phối hợp với địa phương để khai thác, tìm kiếm nguồn lao động để đưa đi XKLĐ, đồng thời đàm phán từng bước nâng cao các điều kiện hợp đồng. Công ăn việc làm của người lao động ở các thị trường tương đối ổn định, thu nhập đảm bảo./. 
Hồng Anh