Lao động
Huy động nguồn lực đào tạo nghề cho người lao động ở Nghĩa Hưng
02:41 PM 19/11/2018
Hiện tổng số người trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) có trên 105.000 người, do đó, địa phương luôn xác định tạo việc làm cho người lao động không những góp phần ổn định đời sống của người dân, mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ngay từ đầu năm UBND huyện tiến hành rà soát, nắm tình hình lực lượng lao động, đặc biệt là số lao động trong độ tuổi thanh niên và tìm hiểu nguyện vọng làm việc, học nghề cũng như khả năng của người lao động, đồng thời nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, từ đó hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Theo thống kê, tính tới tháng 8/2018, có gần 1.000 người có nhu cầu việc làm, chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, xây dựng và 76 người có nhu cầu xuất khẩu lao động; có khoảng 500 người có nhu cầu học nghề.

Nhiều công ty đóng chân trên địa bàn đã tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn người lao động

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 136 doanh nghiệp đang hoạt động với 6.200 lao động, trong đó 13 đơn vị sử dụng từ 70 lao động trở lên, chủ yếu là doanh nghiệp may công nghiệp, sản xuất gạch tuynel, giày da... Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, nhu cầu tuyển thêm khoảng 1.000 lao động. Bên cạnh đó, 6 làng nghề truyền thống: đan nón (xã Nghĩa Châu), dệt chiếu (xã Nghĩa Trung, Nghĩa Sơn), làm miến (xã Nghĩa Lâm), chế biến thủy sản (xã Nghĩa Hải), mây tre đan (Thị trấn Quỹ Nhất) tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Một số nghề nông nghiệp cũng đang phát triển như chăn nuôi gia súc, gia cầm ở một số xã, thị trấn miền hạ; nuôi trồng thủy sản ở các địa phương ven biển, ven sông: Rạng Đông, Nghĩa Hải, Nghĩa Thắng, Nghĩa Châu.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn huyện

Để thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động, huyện đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về các chủ trương, chế độ chính sách ưu đãi, pháp luật của Nhà nước đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong việc học nghề, tự tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình; tuyên truyền về xuất khẩu lao động. Huyện chú trọng tạo việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp trong nước và tạo thuận lợi cho người lao động trong quá trình làm các thủ tục hành chính cần thiết khi xin việc. Đồng thời, mở rộng liên kết với các ngành, các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tìm hiểu các địa chỉ doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động. Bên cạnh đó, huyện triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phối hợp với các cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp mở các lớp đào tạo theo ngành, nghề phù hợp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Trung bình mỗi năm toàn huyện có trên 3.000 lao động được học nghề. Riêng 8 tháng đầu năm 2018, Nghĩa Hưng đã mở 12 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 400 lao động, gồm 2 lớp trồng lúa, 1 lớp chăn nuôi gia súc, 1 lớp uốn tỉa cây cảnh, 2 lớp may công nghiệp và các lớp đan cói. Ngoài ra, các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cũng tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên, đoàn viên. Các xã, thị trấn mỗi năm cũng tổ chức hàng trăm lớp đào tạo nghề ngắn hạn, tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nhân dân…

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm hiệu quả cùng với triển khai chương trình nông thôn mới đã góp phần thay đổi bộ mặt vùng quê Nghĩa Hưng

Với mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 3.800 lao động, đào tạo nghề cho 3.200 lao động, trong đó dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 cho trên 700 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên trên 45%, trong năm 2018 huyện Nghĩa Hưng đang tiếp tục xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời gắn việc dạy nghề với giải quyết việc làm cho người lao động ở các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, các làng nghề.

Minh Tân