Lao động
Đà Nẵng hỗ trợ tối đa gấp 230 lần mức lương cơ sở nhằm thu hút nhân lực cao
08:29 AM 18/08/2017
TP. Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết 107/2017/NQ-HĐND về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công của Thành phố. Trong đó, đối tượng thu hút đến làm việc lâu dài tại Đà Nẵng có trình độ tiến sỹ sẽ được hỗ trợ kinh phí gấp 230 lần mức lương cơ sở.
Theo Nghị quyết trên, đối tượng được thu hút đến làm việc lâu dài tại Đà Nẵng, được đào tạo từ các cơ sở đào tạo uy tín trong nước (trừ các cơ sở đào tạo nằm trong danh sách nằm trong danh sách 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới) có trình độ đại học sẽ có mức hỗ trợ gấp 80 lần mức lương cơ sở; trình độ thạc sỹ là gấp 120 lần mức lương cơ sở và trình độ tiến sỹ là gấp 200 lần mức lương cơ sở.
Nếu đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong danh sách 201 - 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới, với trình độ đại học mức hỗ trợ sẽ gấp 130 lần mức lương cơ sở; trình độ thạc sỹ sẽ gấp 180 lần mức lương cơ sở; trình độ tiến sỹ gấp 230 lần mức lương cơ sở.
Nếu được đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong danh sách 200 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới lần lượt các trình độ tương ứng như trên là gấp 180; 230; 280 lần so với mức lương cơ sở.
Đối với một số vị trí công việc đặc thù khó thu hút ngoài khoản hỗ trợ nêu trên được hỗ trợ thêm kinh phí. Mức hỗ trợ do UBND Thành phố quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố nhưng không quá 200 lần mức lương cơ sở.
Ngoài các mức hỗ trợ kinh phí trên, các đối tượng thu hút sẽ được ưu tiên xem xét tuyển dụng công chức hoặc tham gia tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước và của TP. Đà Nẵng.
Đối với chuyên gia làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian tại TP. Đà Nẵng căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về mức lương đối với chuyên gia, tùy theo lĩnh vực công việc, Thành phố thỏa thuận mức hợp đồng thuê chuyên gia (bao gồm lương, nhà ở, đi lại…); được thể hiện thông qua hợp đồng thuê khóa chuyên gia.
Riêng về chính sách đào tạo nhân lực chất lượng cao, chính sách lần này được Đà Nẵng ưu tiên để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thông qua bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và ngoài nước, đào tạo sau đại học tại nước ngoài.
Khi có nhu cầu bổ sung nhân lực chất lượng cao, thứ tự ưu tiên sẽ là thực hiện chính sách thu hút nhân lực; tuyển chọn người đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học để tiếp tục đào tạo; cử người đi đào tạo đại học.
Các đối tượng sau khi được chọn để đi đào tạo sẽ được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại, bảo hiểm y tế…
Theo dangcongsan.vn