Xã hội
Những vấn đề cần quan tâm về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam Những vấn đề cần quan tâm về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam
Rối loạn sức khỏe tâm thần để lại nhiều gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ở Việt Nam, từ trước tới nay chưa có cuộc điều tra, nghiên cứu sâu nào về vấn đề này.
1 2 3 4 5 6 7