Xã hội
Tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
(LĐXH) – Ngày 03/11/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc ...
1 2 3 4 5 6 7