Xã hội
Từ 1/7/2021: Bổ sung đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng Từ 1/7/2021: Bổ sung đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng
(LĐXH) - Nghị định 20/2021/NĐ-CP bổ sung thêm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 1/7/2021.
1 2 3 4 5 6 7