Xã hội
Hậu Giang nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững Hậu Giang nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững
(LĐXH)- Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thời tiết diễn biến không thuận lợi, song cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉn...
1 2 3 4 5 6 7