Xã hội
Thanh Hóa: Nhân rộng mô hình giảm nghèo Thanh Hóa: Nhân rộng mô hình giảm nghèo
Khu vực miền núi xứ Thanh có tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số cao, điều đó tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các xã vùng sâu, v...
1 2 3 4 5 6 7