Xã hội
Khai giảng Lớp đào tạo Công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ Khóa 1 Khai giảng Lớp đào tạo Công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ Khóa 1
(LĐXH) - Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 (gọi tắt là ...
1 2 3 4 5 6 7