Xã hội
Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
1 2 3 4 5 6 7