Xã hội
Quan tâm hỗ trợ nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng Quan tâm hỗ trợ nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng
Việt Nam là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn lớn nhất và chịu hậu quả nặng nề nhất trên thế giới. Từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn so...
1 2 3 4 5 6 7