Thời sự
Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng
(LĐXH)- Ngày 01/6/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Trung tâm Kỹ thuậ...
2 3 4 5 6 7 8