Thời sự
Khó khăn và nguyên nhân trong công tác triển khai Quyết định 1956 Khó khăn và nguyên nhân trong công tác triển khai Quyết định 1956
(LĐXH) - Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn...
2 3 4 5 6 7 8