Thời sự
"...Phong trào thi đua phải phát huy tốt vai trò trọng trách của người đứng đầu..." '...Phong trào thi đua phải phát huy tốt vai trò trọng trách của người đứng đầu...'
LĐXH)- Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động – T...
2 3 4 5 6 7 8