Thời sự
Kim Bôi: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc NCC Kim Bôi: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc NCC
(LĐXH) - Huyện Kim Bôi có tổng số đối tượng NCC đang hưởng trợ cấp thường xuyên là 695 người gồm 02 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 172 thương binh, 95 bệnh binh, 190 thân ...
2 3 4 5 6 7 8