Thời sự
Năm 2017: Ước thực hiện đào tạo sơ cấp đạt 1,6 triệu người Năm 2017: Ước thực hiện đào tạo sơ cấp đạt 1,6 triệu người
(LĐXH) - Theo báo cáo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp năm 2016 cả nước có khoảng 1,7 triệu người được đào tạo sơ cấp theo Luật giáo dục nghề nghiệp, trong đó khoảng ...
2 3 4 5 6 7 8