Xã hội
An Giang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ An Giang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
(LĐXH) - Xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nư...
3 4 5 6 7 8 9