Xã hội
Hội Cựu Chiến binh Đồng Nai phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Hội Cựu Chiến binh Đồng Nai phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
(LĐXH) - Trong các ngày từ 13 đến 15/12/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức. Dự Đại hội có 516...
3 4 5 6 7 8 9