Bàn về nguyên nhân trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt Bàn về nguyên nhân trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt
Theo thống kê, hiện nay, nước ta có khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (HCĐBKK), bao gồm trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật nặng,...
2 3 4 5 6 7 8