Công tác xã hội đối với nạn nhân bạo lực gia đình Công tác xã hội đối với nạn nhân bạo lực gia đình
Bạo lực gia đình (BLGĐ) là một hiện tượng xã hội tồn tại dai dẳng từ xưa đến nay ở mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi vùng miền. BLGĐ là những hành vi mang tính chất bạo l...
2 3 4 5 6 7 8