Công tác cai nghiện phục hồi và giúp đỡ người nghiện hòa nhập cộng đồng: Thực trạng và một số định hướng Công tác cai nghiện phục hồi và giúp đỡ người nghiện hòa nhập cộng đồng: Thực trạng và một số định hướng
(LĐXH) - Theo thống kê của Bộ Công an đến cuối năm 2014, cả nước có 204.377 người nghiện, tăng 54.477 người so với năm 2010 (149.900/204.377), bình quân mỗi năm tăng ...
2 3 4 5 6 7 8