Xã hội
Quan tâm đến dinh dưỡng cho học sinh trong mùa dịch, nhiều tỉnh triển khai sữa học đường Quan tâm đến dinh dưỡng cho học sinh trong mùa dịch, nhiều tỉnh triển khai sữa học đường
(LĐXH) - Bên cạnh việc thực hiện theo “Thông điệp 5K” do Bộ Y tế khuyến cáo để phòng chống dịch bệnh, các trường học cũng tích cực trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho h...
1 2 3 4 5 6 7