Xã hội
Kết quả bước đầu Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam” Kết quả bước đầu Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam”
(LĐXH) - Ngày 10/12/2018, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Unicef Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ...
1 2 3 4 5 6 7