Thời sự
"Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ" 'Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ
Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định.
1 2 3 4 5 6 7