Xã hội
Phụ nữ Điện Biên thực hiện tiêu chí “không đói nghèo”
10:08 AM 26/03/2020
“Không đói nghèo” là một trong 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” do các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã và đang quyết tâm thực hiện. Tiêu chí này cũng phù hợp với nhiều nội dung trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đang cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Do vậy, các cấp Hội LHPN tập trung ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ hội viên, phụ nữ thực hiện tiêu chí “không đói nghèo”, góp phần xây dựng NTM tại các địa phương.
Với việc thực hiện tiêu chí không đói nghèo, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã góp phần thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM. Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch giúp phụ nữ nghèo giai đoạn 2011 - 2016 và giai đoạn 2017 - 2022, chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố rà soát, lập danh sách hộ nghèo, đặc biệt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Ðồng thời, Hội xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021 với mục tiêu khơi dậy tinh thần trách nhiệm của từng hội viên, phụ nữ và gia đình chủ động, tự lực phát triển kinh tế, khắc phục tình trạng trông chờ, phụ thuộc, nâng cao vị thế và sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội.
Nhóm cổ phần tài chính tự quản của Chi hội Phụ nữ bản Chạng, xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo) sinh hoạt định kỳ. 
Hội đã vận động phụ nữ thực hiện các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp với địa phương. Cụ thể như vận động hội viên, phụ nữ phát huy nội lực tiết kiệm tạo nguồn vốn chủ động và giúp nhau về vốn, ngày công; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên chuyển đổi, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, du lịch; duy trì và phát triển mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản... Hội vận động các nguồn lực hỗ trợ thành lập các mô hình liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, như: HTX thêu dệt thổ cẩm dân tộc Thái bản Mển, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên), tổ hợp tác nuôi thả cánh kiến đỏ xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà), tổ hợp tác mây tre đan xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé), các tổ nhóm liên kết trồng rau an toàn tại các xã, phường... Không chỉ vậy, các cấp Hội quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền gần 713 tỷ đồng, 546 tổ, 19.541 thành viên vay vốn. Hội LHPN tỉnh còn thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ðiện Biên với nguồn vốn 4,1 tỷ đồng; đề xuất và triển khai thực hiện các dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số” với nguồn vốn tài trợ hơn 425,9 triệu đồng; dự án hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khuyết tật tại 3 xã của huyện Nậm Pồ với tổng kinh phí 150 triệu đồng.  Cùng với đó, các cấp hội tiếp tục duy trì 195 nhóm cổ phần tài chính tự quản với 4.875 thành viên tổng số tiền trên 5,5 tỷ đồng cho hơn 2.000 thành viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.
Tại huyện Tuần Giáo, thực hiện tiêu chí “không đói nghèo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Bà Quàng Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tuần Giáo cho biết: Các cấp hội trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, tiết kiệm tạo nguồn vốn chủ động trong hội viên phụ nữ. Huyện hội triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ chuyển đổi hình thức chăn nuôi từ tự cung, tự cấp, thả rông, nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, làm hàng hóa; khuyến khích các hộ phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Các cấp hội tiếp tục duy trì tốt phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” với tổng số tiền gần 351 triệu đồng, nhân rộng mô hình “Huy động tiết kiệm tại chi hội” trên 2,4 tỷ đồng giúp cho 1.349 hội viên, phụ nữ nghèo vay để phát triển kinh tế gia đình... Ngoài ra, Hội còn làm tốt hoạt động nhận ủy thác vốn vay với Ngân hàng Chính sách xã hội, duy trì có hiệu quả nguồn vốn vay. Tính đến nay, Hội quản lý 127 tỷ đồng; 5.541 hộ, 89 tổ; số dư tiền gửi tiết kiệm hơn 1,6 tỷ đồng, tỷ lệ quá hạn thấp 0,16%. Hội LHPN huyện phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn và giải ngân tại xã Quài Tở và thị trấn Tuần Giáo với tổng số vốn 635 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ vay để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp với Dự án STU tạo điều kiện cho 2.022 thành viên là hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình...
Nhờ huy động tốt nguồn lực đầu tư từ các cấp, ngành và từ chính hội viên, phụ nữ trong tỉnh để cùng thực hiện tiêu chí không đói nghèo của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh trung bình đạt 3,68%/năm, đóng góp vào công cuộc xây dựng NTM ở địa phương./.
Diệp Chi