Xã hội
Phát huy công tác đền ơn đáp nghĩa ở Ninh Thuận
10:24 AM 02/07/2020
LĐXH - Kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua ngoài chính sách chung của Đảng, Nhà nước, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về công tác đền ơn đáp nghĩa; đồng thời phát động, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên khắp địa bàn tỉnh, huy động mọi nguồn lực xã hội, cộng đồng cùng chung tay chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với NCC. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các chương trình chăm sóc thương binh, liệt sỹ và NCC đã trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn xã hội.

Toàn tỉnh có trên 31.000 đối tượng là người có công, quản lý trên 34.000 hồ sơ người có công và thân nhân. Trong đó, có trên 4.500 liệt sỹ, 512 Mẹ Việt Nam anh hùng (06 mẹ còn sống), 10 Anh hùng Lực lượng vũ trang, 01 Anh hùng Lao động (còn sống), trên 1.500 thương binh, trên 2.000 bệnh binh..., số người hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đến nay gần 3.500 người với kinh phí gần 7 tỷ đồng/tháng. 100% đối tượng NCC được cấp thẻ BHYT và các chính sách thụ hưởng khác. Hằng năm, nhân các ngày lễ, tết, tỉnh trích ngân sách (bình quân 2,71 tỷ đồng/năm) để thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng NCC với cách mạng. Hiện Ninh Thuận có 54/65 xã, phường có đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, có 6/7 huyện có Đài tưởng niệm liệt sỹ và 01 Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được triển khai có hiệu quả. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ngành và huyện, thành phố đã tổ chức quy tập đưa vào Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, tổng số mộ đang quản lý tại nghĩa trang 1.092 mộ.

Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Được sự chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự quan tâm chăm sóc của các tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, NCC đã phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống cách mạng của gia đình, luôn nêu cao ý thức khắc phục khó khăn, tiếp tục tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực trong công tác, trở thành những gương điển hình tiên tiến; đồng thời nuôi dạy con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương, trở thành người có ích cho xã hội.

Thời gian tới, Ninh Thuận sẽ tiếp tục quán triệt và tập trung thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác NCC với cách mạng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ NCC với cách mạng; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, công tác chăm sóc các đối tượng NCC, nhất là về lao động, việc làm, nhà ở, chăm sóc y tế, trợ giúp phương tiện đi lại. Tập trung xây dựng và phát triển Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời coi trọng việc phân bổ, sử dụng quỹ đúng quy định, thường xuyên công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng. Gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng.

Đồng thời, địa phương sẽ tập trung giải quyết tốt các tồn đọng chính sách sau chiến tranh, đảm bảo đời sống của các đối tượng NCC có mức bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân tại nơi cư trú; hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho NCC với cách mạng. Đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ, chỉnh trang tu bổ, xây dựng mới các công trình ghi công liệt sỹ; đáp ứng tốt nhu cầu tình cảm, tâm linh; khắc phục và hạn chế thấp nhất những thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện các chính sách đối với NCC với cách mạng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và nhân dân trong công tác chăm sóc NCC với cách mạng. Thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình NCC, phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ Ninh Thuận ghi nhận trách nhiệm với niềm tự hào đối với những người có công với cách mạng

Riêng năm 2020, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đặt mục tiêu phấn đấu 100% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; duy trì 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ người có công; huy động Qũy Đền ơn đáp nghĩa 03 cấp đạt 2,7 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh Ninh Thuận cũng đề ra mục tiêu đến cuối năm nay sẽ không còn hộ nghèo có thành viên là người có công.

Trần Huyền