Văn hóa - Thể thao
Phát động Cuộc thi ảnh chủ đề:“Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”
05:11 PM 22/12/2018
(LĐXH) Ngày 22/12/2018, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan phát động Cuộc thi ảnh chủ đề “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”.
Cuộc thi ảnh tập trung vào các nội dung:  Những hình ảnh về diễn biến tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Các hoạt động, sự kiện, mô hình của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo và phát triển bền vững;  Những hình ảnh về sự chung sức, hành động của con người trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu trong thực tiễn ở nước ta.
Yêu cầu nội dung ảnh sinh động, phản ánh chân thực những tác động đa dạng của biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Có khả năng phổ biến, tăng cường sự giáo dục tới cộng đồng về biến đổi khí hậu, đạt thẩm mỹ; Có những đột phá về hình ảnh, không theo các khuôn mẫu sẵn có, có những ý tưởng mới… Hình ảnh phải đảm bảo chất lượng phục vụ cho công tác tuyên truyền về biến đổi khí hậu. Ảnh có tiêu đề hay phần giới thiệu súc tích, sâu sắc có tính cổ động cao.
Cuộc thi mong muốn phản ánh chân thực, sinh động và đa dạng về các diễn biến, tác động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xuất phát từ chủ đề có tính chất gần gũi với chính cuộc sống hằng ngày của mỗi người.
Cuộc thi hy vọng sẽ thu hút sự quan tâm to lớn của cộng đồng và sự tham gia đông đảo các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài.
Tác phẩm tham dự là các tác phẩm được chụp trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 2015 trở lại đây. Đơn đăng ký tham dự (theo mẫu) được Ban Tổ chức đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Biến đổi khí hậu (www.dcc.gov.vn), Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn). Chi tiết về cơ cấu giải thưởng và các hướng dẫn tham gia Cuộc thi được nêu tại Thể lệ được đăng tải trong trang thông tin điện tử kể trên.
Kết thúc Cuộc thi, Cục Biến đổi khí hậu sẽ đánh giá tổng kết, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cho chủ trương phát triển, mở rộng quy mô tổ chức cuộc thi.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của toàn xã hội; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Bộ Tài nguyên và Môi trường; công tác phối hợp của các bộ, ban ngành, địa phương và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có liên quan về hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; Lựa chọn những tác phẩm ảnh tiêu biểu, xuất sắc phục vụ trưng bày, phổ biến, tuyên truyền đến các đối tượng có liên quan.
 Thảo Lan