Pháp luật
Nghi án nhận hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam: Tạm đình chỉ công tác 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh
09:13 AM 28/05/2020
(LĐXH) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 26-5-2020 và của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 6169/BTC-TCCB về công tác cán bộ tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan đã có các quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 27-5-2020) đối với 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tạm đình chỉ công tác với cán bộ, công chức thuế, hải quan
liên quan đến nghi vấn hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam.
Các trường hợp bị tạm đình chỉ công tác như sau:
- Ông Trần Thành Tô, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, người ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) để tập trung tổ chức phục vụ đoàn Thanh tra Bộ Tài chính và rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Đoàn KTSTQ và người đứng đầu liên quan trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam;
- Ông Dương Minh Khải, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam;
- Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam;
- Ông Vũ Quang Hà, Đội trưởng đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Bắc Ninh để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam;
- Ông Nguyễn Lưu Bình Trọng, công chức Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam;
- Bà Nguyễn Thị Hảo, công chức Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc KTSTQ đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam.
Mỹ Linh