Pháp luật
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
04:06 PM 16/09/2020
(LĐXH)- Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong chính sách, trình tự thực hiện BHTN…
Hỏi: Người lao động có việc làm nhưng không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm thì có được bảo lưu thời gian đóng tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động chưa nhận hay không
Trả lời
Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm nhưng không thực hiện thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động chưa nhận không được bảo lưu để làm căn cứ tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo.
Hỏi: Người lao động thực hiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn bao nhiêu ngày?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì thời hạn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 5 Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được bãi bỏ. Như vậy, sau khi nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có thể thực hiện thủ tục chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp nghiệp vào bất kỳ thời điểm nào (không có thời hạn). Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm và văn bản hướng dẫn thì hằng tháng người lao động phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo ngày ghi trong phụ lục kèm theo quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.  nếu người lao động không thực hiện thủ tục thông báo về việc tìm kiếm việc làm sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó. Vì vậy, khi thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cần phải chú ý quy định này để không bị mất quyền lợi về trợ cấp thất nghiệp
Hỏi: Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm những giấy tờ gì?
Trả lời
Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề như sau:
1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là đề nghị hỗ trợ học nghề.
2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm đề nghị hỗ trợ học nghề và quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.
3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động không thuộc các trường hợp nêu trên, bao gồm:
- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Đề nghị hỗ trợ học nghề;
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
- Sổ bảo hiểm xã hội.
Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề là đề nghị hỗ trợ học nghề và thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Hỏi: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hỗ trợ học nghề tại cơ sở đào tạo nghề nghiệp của địa phương không phải nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Nếu có thì hồ sơ đề nghị bao gồm giấy tờ gì?
Trả lời: Theo quy định Điều 24 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề tại địa phương nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thành phần hồ sơ đề ngị hỗ trợ học nghề bao gồm: đề nghị hỗ trợ học nghề và quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.
PBHTN-PV
Từ khóa: Hỏi - đáp; BHTN bao