Pháp luật
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
10:45 AM 04/08/2020
(LĐXH)- Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong chính sách, trình tự thực hiện BHTN…
Hỏi: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hỗ trợ học nghề tại cơ sở đào tạo nghề nghiệp của địa phương không phải nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Nếu có thì hồ sơ đề nghị bao gồm giấy tờ gì?
Trả lời: Theo quy định Điều 24 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề tại địa phương nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thành phần hồ sơ đề ngị hỗ trợ học nghề bao gồm: đề nghị hỗ trợ học nghề và quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Hỏi: Người lao động có được tham gia khóa đào tạo nghề đã diễn ra trước khi có quyết định về việc hỗ trợ học nghề không?
Trả lời
Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa dổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì trường hợp người lao động có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghề đang được cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện, người lao động vẫn được hỗ trợ tham gia khóa học nghề này nếu thời điểm bắt đầu đào tạo nghề tính đến thời điểm ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề không quá 01 tháng và cơ sở đào tạo nghề nghiệp đảm bảo dạy bù đầy đủ kiến thức của khoảng thời gian trước khi người lao động tham gia học nghề.
Hỏi: Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội trong việc thu hồi tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp sai quy định
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do chi trả không đúng theo quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoặc chi trả không đúng thời hạn quy định hoặc thu bảo hiểm thất nghiệp không đúng dẫn đến việc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định.
Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định hoặc ban hành và chuyển quyết định hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng thời hạn quy định.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức việc thực hiện thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định trong trường hợp nguyên nhân dẫn đến thu hồi không phải do cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.
PBHTN
 
 
 
 
 
 
 
Từ khóa: Hỏi đáp - BHTN bao