Pháp luật
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
11:26 AM 15/05/2020
(LĐXH)- Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong chính sách, trình tự thực hiện BHTN…
Câu 1: Anh Việt Hùng (Lai Châu) hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và được hỗ trợ học nghề, vì một số lý do tôi bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, vậy tôi còn được hỗ trợ học nghề nữa không?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp: Trường hợp người lao động đã hưởng hết thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp mà vẫn tiếp tục học nghề hoặc chuẩn bị tham gia học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian học nghề.
Như vậy, anh Hùng dù chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian học nghề theo quyết định về việc hỗ trợ học nghề.
Câu 2: Chị Thanh (Đà Nẵng) hỏi: Tôi đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp được 2 tháng. Gia đình tôi có người ở nước ngoài, có bảo lãnh tôi qua chơi 4 tháng. Vậy việc hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ra sao? Tôi có được lĩnh bảo hiểm thất nghiệp một lần cho những tháng còn lại hay không?
Trả lời:
- Theo quy định tại khoản 6 Điều 30 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp: Hằng tháng người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP nêu trên: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP nêu trên: Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.
- Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP nêu trên: Người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu trong thời gian hư­ởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định.
Như vậy, chị Thanh sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo các quy định nêu trên và không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp. Hiện nay không còn quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần nữa.
Câu 3: Anh Nguyễn Trung Dũng (Hải Phòng) hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp 15 tháng và được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng. Tôi mới hưởng được 1 tháng thì phải đi nghĩa vụ quân sự. Vậy tôi có bị mất quyền lợi hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Trả lời:
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngày mà người lao động được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là ngày người lao động nhập ngũ.
Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP: Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp để làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện theo quy định.
Như vậy, anh Dũng sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ quân sự và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà anh Kiên chưa nhận trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.
PBHTN
Từ khóa: Hỏi đáp; BHTN