Pháp luật
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
03:07 PM 24/10/2019
(LĐXH)- Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – TBXH) thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong chính sách, trình tự thực hiện BHTN!

Hỏi: Tôi đã nộp hồ sơ tham gia BHTN và có giấy hẹn trả kết quả vào ngày 10/6/2015. Nếu trong trường hợp tôi không đến nhận kết quả đúng quy định. Vậy tôi có được nộp hồ sơ hưởng lần nữa khi thời gian nộp hồ sơ hưởng còn theo quy định không? Nếu không thì thời gian đóng BHTN của tôi xử lý như thế nào?

Chị Đặng Thị Lan (Hải Phòng)

Trả lời

Theo Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, thì được coi là không có nhu cầu hưởng TCTN. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN theo quy định, TTDVVL trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng TCTN của người lao động.
Theo Khoản 5, Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định thì thời gian đóng BHTN của người lao động trong trường hợp hủy quyết định hưởng TCTN khi không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN được cộng dồn để tính cho lần hưởng TCTN tiếp theo.
Theo Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định người lao động thất nghiệp chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN thì phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN theo quy định cho TTDVVL tại địa phương nơi người lao động muốn nhận TCTN trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 Vậy nếu thời hạn nộp hồ sơ hưởng TCTN của chị còn theo quy định thì anh/chị vẫn được nộp hồ sơ hưởng TCTN. Trong trường hợp hết thời hạn nộp hồ sơ hưởng TCTN theo quy định thì thời gian đóng BHTN của chị sẽ được bảo lưu cộng dồn để tính cho lần hưởng TCTN tiếp theo khi anh/chị đủ điều kiện hưởng.


Hỏi: Tôi đang làm việc tại Hà Nội và đã tham gia BHTN được 30 tháng, tính đến điểm hiện tại (tháng 12/2015). Hiện tại, tôi đã nhận được học bổng đi du học vào 01/3/2016 với thời gian 02 năm nên đã nộp đơn xin nghỉ việc vào và có quyết định nghỉ việc vào 31/12/2015. Vậy tôi muốn xin TCTN trong thời gian tôi làm thủ tục đi du học có được không? Nếu trong trường hợp tôi không được hưởng TCTN thì thời gian đã tham gia BHTN của tôi có được bảo lưu không?

Anh Tạ Ngọc Hải (Hà Giang)

Trả lời

Theo Điều 49 Luật Việc làm người lao động đang đóng BHTN được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với trường hợp hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
- Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm;
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:
+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
+ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
+ Chết.
Theo Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN là trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN theo đúng quy định cho TTDVVL tại địa phương nơi người lao động muốn nhận TCTN.
Theo Điểm H, Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định về trường hợp người lao động đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN khi đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Ngày mà người lao động xác định đi học tập ở nước ngoài có thời hạn học tập 12 tháng trở lên là ngày xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh.
Vậy nếu anh nộp đầy đủ hồ sơ, nộp đúng hạn cho TTDVVL, có đầy đủ các điều kiện hưởng TCTN anh được hưởng TCTN (Anh xuất cảnh đi học tập tại nước ngoài trong thời hạn 15 ngày nộp hồ sơ thì sẽ không được hưởng TCTN). Anh bị chấm dứt hưởng TCTN khi anh xuất cảnh đi học tập ở nước ngoài, thời gian đã đóng BHTN chưa hưởng TCTN của anh sẽ được bảo lưu./.