Pháp luật
Hỏi - Đáp về các quy định của pháp luật về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động
02:54 PM 08/11/2019
(LĐXH) - Để giúp quý độc giả hiểu thêm các quy của pháp luật về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, giải đáp những thắc mắc của độc giả liên quan đến lĩnh vực này.
Hỏi
Tháng 3/2013, tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với công ty và đóng BHXH từ tháng 5/2013 đến nay. Do công ty khó khăn, thu gọn bộ máy, tinh giản nhân sự nên thông báo chấm dứt HĐLĐ với tôi từ ngày 1/1/2020. Trong quá trình lao động tôi không bị kỷ luật, thì khi bị chấm dứt HĐLĐ tôi được hưởng các chế độ như thế nào?
Mai Văn Hùng
Xã Thanh Liệt – Huyện Thanh Trì – Hà Nội
 
Trả lời
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ trong trường hợp thay đổi cơ cấu như sau:
Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
Theo Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. thì, thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động gồm các trường hợp sau đây: Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.
Trợ cấp mất việc làm: Theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương.
Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.
Với trường hợp của bạn, trước hết, nếu trường hợp Công ty vì lý do cơ cấu tổ chức lại lao động, cắt giảm lao động đối với nhiều người thì phải thực hiện đúng nghĩa vụ quy định tại Khoản 1 Điều 44 Bộ Luật Lao động, có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp công ty không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc (trong đó có bạn) thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
Bạn có thời gian làm việc tại Công ty này từ tháng 3/2013 đến hết ngày 31/12/2019 là 6 năm 9 tháng, trong đó có 2 tháng chưa tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và có 6 năm 7 tháng đóng BHXH (bao gồm bảo hiểm thất nghiệp). Trách nhiệm của Công ty, trách nhiệm của BHXH đối với quyền lợi của bạn khi bị mất việc làm như sau:
Trách nhiệm của Công ty: Căn cứ Khoản 2 Điều 49 Bộ Luật Lao động, được hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm của bạn tại Công ty đối với thời gian chưa đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp là 2 tháng (từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2013), bạn được tính bằng ½ năm để tính trợ cấp mất việc làm, với mức được hưởng bằng ½ tháng lương (tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi bạn mất việc làm).
Trách nhiệm của BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với thời gian bạn làm việc đã tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 5/2013 đến 31/12/2019 bằng 6 năm 7 tháng./.