Lao động
Hà Giang nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
04:42 PM 11/12/2018
LĐXH)- Hà Giang là tỉnh có dân số trẻ, lực lượng lao động chiếm trên 64% dân số, trong đó độ tuổi từ 15 - 35 chiếm gần 30% dân số. Qua công tác đào tạo nghề (nay là giáo dục nghề nghiệp) đã góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho lao động nông thôn của tỉnh; nâng tỷ lệ lao động nông thôn của Hà Giang qua đào tạo nghề từ 26,8% đầu năm 2012 lên 37,9% vào cuối năm 2017.
Những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp, tỉnh Hà Giang đã chú trọng đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo nghề. Để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn chủ động cập nhật, bổ sung, đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp yêu cầu thị trường lao động. Tỉnh còn chỉ đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế để thực hiện đào tạo gắn với giải quyết việc làm; phối hợp với các địa phương, các trường THCS và THPT tuyên truyền tư vấn, định hướng nghề nghiệp và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức đào tạo theo hợp đồng, đào tạo theo địa chỉ và theo đơn đặt hàng. Tăng quyền tự chủ cho các cơ sở GDNN công lập. Đồng thời, thực hiện tốt quan hệ hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo.
Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Giang đã đầu tư thiết bị phục vụ đào tạo 13 nghề trọng điểm của tỉnh
Ông Nguyễn Hữu Phư, Trưởng phòng Lao động – việc làm – bảo hiểm xã hội (Sở Lao động – TBXH Hà Giang), cho biết: Xác định việc đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng suất, chất lượng lao động, phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá và chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Sở đã tham mưu cho tỉnh ban hành các chương trình, đề án, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó có việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tính thiết thực và tầm quan trọng của công tác giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Lao động – TBXH Hà Giang đã tập trung rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020…
Bằng các giải pháp cụ thể và thiết thực, mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp ở Hà Giang bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định. Kết quả trong 5 năm (từ 2013 - 2017), Hà Giang đã đào tạo nghề cho trên 75 nghìn người, trong đó có trên 67 nghìn lao động nông thôn được đào tạo sơ cấp nghề; trong các ngành nghề được đào tạo đã có gần 30.500 nông dân được học các nghề phi nông nghiệp như: điện dân dụng, sửa chữa xe máy, kỹ thuật gò hàn, các nghề truyền thống... và khoảng 36,6 nghìn người được đào tạo các nghề nông nghiệp; tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề của lao động nông thôn đạt trên 62%.
Có thể kể đến một số mô hình đào tạo nghề điển hình như: Đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến chè cho nông dân tại huyện Vị Xuyên; đào tạo về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây cam sành tại huyện Bắc Quang; đào tạo kỹ thuật trồng rau an toàn cho nông dân tại huyện Quản Bạ và TP Hà Giang; đào tạo kỹ thuật trồng, thu hái và sơ chế cây dược liệu tại 6 huyện 30a...
Qua khảo sát, trên 58% người qua đào tạo nghề nông nghiệp đã tự vay vốn để xây dựng các trang trại trồng trọt kết hợp với chăn nuôi cho thu nhập cao; gần 50% người dân được đào tạo các nghề phi nông nghiệp đã tự mở cửa hàng, liên kết với cơ sở khác hoặc tham gia làm công cho các cửa hàng sửa xe máy, gò hàn, sửa chữa điện dân dụng…
Trong mục tiêu chương trình giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, đào tạo nghề nghiệp cho 44.000 người (trình độ cao đẳng 800 người, trung cấp 3.200 người, sơ cấp và dưới 3 tháng là 40.000 người). Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 tạo việc làm mới cho 82.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh khoảng 22.500 người... Mong rằng, với sự nỗ lực và cách làm mạnh mẽ, quyết liệt, sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp của Hà Giang sẽ tiếp tục phát triển vững vàng trên con đường hội nhập, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Chí Tâm