Văn hóa - Thể thao
Hex – Người tình Quỷ ám Hex – Người tình Quỷ ám
(LĐXH) - Bộ phim kinh dị khai thác hai yếu tố tình yêu và chuyện trừ tà để tạo ra một câu chuyện kinh dị độc đáo,nhuốm màu siêu nhiên nhưng cũng thể hiện được những vấ...
1 2 3 4 5 6 7