Sức khỏe - Đời sống
Cần cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm có chứa Amiăng trắng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
06:26 PM 15/12/2020
(LĐXH) Ngày 15/12/2020, tại Hà Nội, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam, Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng (IRECO) - một tổ chức phi lợi nhuận, với tư cách là một thành viên trong Nhóm Hành động vì Công lý, Môi trường và Sức khỏe (JEH) phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo “Ghi nhãn các sản phẩm có chứa Amiăng trắng tại Việt Nam”.
Mục đích của Hội thảo là: Bảo đảm quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ của người tiêu dùng về sản phẩm có chứa Amiăng trắng tại Việt Nam; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và các cơ quan quản lý trong việc chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam đối với việc ghi nhãn các sản phẩm có chứa Amiăng trắng tại nước ta với thông điệp truyền thông: Đảm bảo quyền lợi hợp pháp và sức khỏe của người tiêu dùng.
Theo PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng (IRECO), hơn 20 năm qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Nghiên cứu ung thư Quốc tế (IARC) đã tập trung nhiều nhà khoa học nghiên cứu và tổ chức nhiều Hội thảo Quốc tế để đi đến kết luận: “Amiăng, kể cả Amiăng trắng là chất gây ung thư, nhất là ung thư phổi, thanh quản, buồng trứng, ung thư trung biểu mô và bệnh bụi phổi Amiăng”, vì vậy phải ngừng sử dụng tất cả các dạng Amiăng, đó là cách thức hiệu quả nhất để loại trừ các căn bệnh liên quan đến Amiăng.
Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận Thông báo trước đối với 1 số hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại Quốc tế nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường được thông qua năm 1998 và có hiệu lực năm 2004. Việt Nam đã tham gia Công ước Rotterdam năm 2007.
Ngừng sử dụng tất cả các dạng Amiăng, đó là cách thức hiệu quả nhất
để loại trừ các căn bệnh liên quan đến Amiăng
(Ảnh minh họa)
Qua các khuyến nghị của Quốc tế và các tổ chức trong nước về tác hại của Amiăng trắng, ngày 01/8/2001, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định 115/QĐ/TTg về kế hoạch nghiên cứu và sản xuất vật liệu thay thế Amiăng trong sản xuất tấm lợp, và từ năm 2004 không được sử dụng vật liệu Amiăng trong sản xuất tấm lợp.
Điều đáng tiếc là suốt 19 năm qua, một nhóm lợi ích đã tìm mọi cách luồn lách, biện hộ, chây ì, cố tình không thực hiện QĐ 115 của Thủ Tướng Chính phủ.
Ngày 05/8/2014, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Lao động Quốc tế đã có Công thư gửi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bày tỏ quan ngại về việc Amiăng vẫn tiếp tục được sử dụng ở Việt Nam.
Trước ý kiến của các tổ chức Quốc tế, ý kiến của Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Ủy Ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 30/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2886/BXD-VLXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc dừng sử dụng Amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp.
 Ngày 01/01/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng “Xây dựng lộ trình dừng sử dụng Amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp có chứa Amiăng trắng từ năm 2023”.
Tuy Chính phủ đã ban hành Nghị quyết như trên, nhưng nhóm lợi ích vẫn đang tìm mọi cách để kéo dài thời gian thực hiên, họ phớt lờ cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới là hàng năm trên Thế giới có 100.000 người chết. 1,5 triệu người bị các chứng bệnh nan y, trong đó 80% là do Amiăng gây ra. 
Tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học trình bày các báo cáo khoa học, tham luận với  nội dung:  Amiăng trắng: chất độc hại và lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam; Ghi nhãn các sản phẩm có chứa amiăng trắng tại Việt Nam để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và sức khỏe của người tiêu dùng; Ảnh hưởng của Amiăng đối với sức khỏe con người; Thực trạng về sử dụng tấm lợp AC (tấm lợp fibro xi măng có chứa Amiăng) tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam; Người tiêu dùng cần biết về ghi nhãn sản phẩm có chứa amiăng trắng tại Việt Nam và Thư kiến nghị về Ghi nhãn các sản phẩm có chứa Amiăng trắng tại Việt Nam.
Nội dung của các báo cáo khoa học, tham luận tại Hội thảo cho thấy rõ thực trạng sử dụng tấm lợp fibro xi măng (có chứa amiăng trắng) tại Việt Nam, đặc biệt là ở  vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Tính độc hại, khả năng bị phơi nhiễm và ảnh hưởng của Amiăng trắng đến sức khỏe của con người. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và sức khỏe của mình, người tiêu dùng cần biết các thông tin đầy đủ, chính xác trên nhãn các sản phẩm có chứa amiăng trắng tại Việt Nam.
Hải Uyên